DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sucul Ekosistemlerde Üretim ST   522 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dursun AVŞAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin birincil üretim gross ve net üretim, mevcut ürün kavramları ile ilgili bilgi alması ve denizlerde birincil üretimin coğrafi dağılımı, birincil ve ikincil üretimi tahmin metotlarını kavramasıdır.
Dersin İçeriği
Birincil üretim, gross ve net üretim, mevcut ürün kavramı, birincil üretimin okyanuslardaki coğrafi dağılımı, birincil üretimi etkileyen faktörler ve birincil üretim tahmin yöntemleri, ikincil üretim, ikincil üretimi tahmin yöntemleri, cohortlar ve cohort üretiminin tahmini.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mevcut ürün ve okyanuslardaki birincil üretimin coğrafik değişimini ayırt edebilme.
2) Sucul ekosistemde organik üretimin ölçümünü yapabilme.
3) Sucul ortamda gerçekleşen fotosentez miktarını belirleyebilme.
4) Birincil üretimi etkileyen faktörlerin etki mekanizmalarını ayırt edebilme.
5) Birincil üretimi etkileyen faktörlerle üretim düzeyi arasındaki ilişkiyi kurabilme.
6) Besin tuzları ve diğer elementlerle bir sucul ekosistemde gerçekleşen üretim düzeyi arasındaki ilişkiyi kurabilme.
7) Otlama ile bir ekosistemin üretim düzeyi arasındaki ilişkiyi kurabilme.
8) Otlama oranını tahmin edebilme.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Kemosentez Ders Notları 1-13. Sayfalar Okunacak. Ödev: Sucul Ortamda Kemosentez Anlatım
Ödev
2 Mevcut Ürün ve Okyanuslardaki Birincil Üretimin Coğrafik Değişimi Ders Notları 13-19. Sayfalar Okunacak. Anlatım
Tartışma
3 Organik Üretimin Ölçümü Ders Notları 19-23. Sayfalar Okunacak. Anlatım
4 Klorofil Tahmini-Fotosentez Ders Notları 23-32. Sayfalar Okunacak. Anlatım
5 Fotosentez Miktarının Tahmini Ders Notları 32-41. Sayfalar Okunacak. Ödev: Birincil Üretim ve Etkileyen Faktörler Anlatım
Ödev
6 Birincil Üretime Etki Eden Faktörler Ders Notları 41-50. Sayfalar Okunacak. Anlatım
Tartışma
7 Birincil Üretimin Vertikal Değişimi Ders Notları 50-60. Sayfalar Okunacak. Ödev: Besin Tuzları ve Döngüleri Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav İçin Çalışma Yazılı Sınav
9 Besin Tuzları Ders Notları 60-78. Sayfalar Okunacak. Anlatım
Tartışma
10 Birincil Üretim İçin Gerekli Diğer Elementler Ders Notları 78-83. Sayfalar Okunacak. Anlatım
11 Birincil Üretimi Etkileyen Diğer Faktörler Ders Notları 83-90. Sayfalar Okunacak. Anlatım
12 Birincil Üretimi Etkileyen Diğer Faktörler (Devam) Ders Notları 90-98. Sayfalar Okunacak. Anlatım
13 Otlama (Grazing) Ders Notları 98-102. Sayfalar Okunacak. Anlatım
14 Nutrient Dağılımı ve Fitoplankton Ders Notları 102-109. Sayfalar Okunacak. Anlatım
15 Otlama Oranının Tahmini ve İkincil Üretim Ders Notları 109-128. Sayfalar Okunacak. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarı Yıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar