DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre, ekosistem kavramları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Çevre sorunları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çevre sorunları-devam Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Doğada mikrobiyel potansiyel Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Mikrobiyel çeşitlilik Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Gübre olabilecek doğal kaynaklar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Doğal kaynakların mikrobiyel resirkülasyonu Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Doğada, özellikle toprakta organik yabancı maddeler ve kaynakları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yabancı maddelerin parçalanması Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Yabancı organik bileşiklerin mikroorganizmalara etkisi Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Atık sular, bileşimleri ve kaynakları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Atık su arıtılmasında mikroorganizmaların rolleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Biyolojik arıtma ve prensipleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları soru hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar