DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Karbon İklim İlişkileri TBB   009 1 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak-bitki-atmosfer ekseninde toprak ve bitkideki karbon dengesi ile iklim değişimleri arasındaki ilişkilerin uygulamalı ve temel araştırma alanlarında tarımsal ekosistem hizmetlerinin ilkelerini ve yorumlarını çerçevesinde tasarlanmış lisansüstü bir derstir.
Dersin İçeriği
Organik Karbon Kimyasının toprak organik madde içindeki önemi, organik maddenin toprakta oluşumu ve gelişimi, fotosentez mekanizması ve bitkilerin atmosferden karbondioksiti yakalama ve karbonhidrata dönüştürme, toprakta organik karbonun tutulma koşulları, topraktan karbon ayrışması ve ayrışmayı etkileyen toprak ve iklim faktörleri, aktif ve pasif karbon kaynakları ve karbon tutulması, atmosfere değişik yönetim modelleri altında karbon salınımları işlenecek. Topraktan atmosfere salınan ve atmosferden bitkiler üzerinden tutulan karbonun bütçelenmesi, karbon iklim değişimleri ilişkileri işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karbon kimyası ve bunun toprak verimliliği için önemini ve toprak-bitki dinamiğinin çerçevesinde mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlamak
2) İklim değişimlerine neden olan atmosferdeki karbondioksitin kaynaklarını kavramak
3) Mikroorganizma faaliyetlerinin ve kök salgılarının atmosferde tutulan karbon ile ilişkisin, kavramak
4) Toprak organik karbon fraksiyonlarını belirlemek
5) Toprak karbon bağlama mekanizmalarını tanımlamak
6) Karbon bütçeleme tekniklerini ve hesapları öğrenmek
7) Karbon ayak izi ve iklim değişimleri arasındaki ilişkiyi kavramak
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karbon kimyası ve organik karbon tanımlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Organik karbonun toprak verimliliği ve kalitesi için önemi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Toprak karbon bağlama mekanizmalarını tanımlamak Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Karbon sequastrasyonu nedir ve tarım için önemi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Organik maddenin oksidiyonu ve atmosfere karbon salınımı ve ölçüm teknikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Mikoriza ve diğer mikroorganizmaların kök salgılarının atmosferde karbon yakalama potansiyelleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Toprak organik karbon ve bitki analiz yöntemleri Powerpoint sunu, örnek çalışma ve laboratuvar uyguaması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
8 Ara Sınav yazılı sınav ve ödev Yazılı Sınav
Ödev
9 Toprak-bitki yönetiminin organik karbon üzerine etkisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 fotosentez yolu ile atmosferdeki karbondioksitin yakalaması mekanizması ve ölçüm teknikleri Powerpoint sunu, örnek çalışma ve laboratuvar uyguaması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
11 Toprak organik karbon fraksiyonlarını belirlemek Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Toprak organik karbon bütçeleme tekniklerini ve hesapları öğrenmek Powerpoint sunu, örnek çalışma ve laboratuvar uyguaması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
13 Tarımsal yönetimler ve iklim değişimler ve tarımsal üretime etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
14 İklim değişimlerine neden olan atmosferdeki karbondioksitin kaynaklarının belirlenmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Karbon ayak izi ve iklim değişimleri arasındaki ilişkiyi kavramak Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar