DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler ÇM   536 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Çağatayhan Bekir ERSÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Membran filtrasyon tekniklerinin genel özelliklerini ve Çevre Mühendisliği alanındaki uygulamalarını tanımlamak
Dersin İçeriği
Membran bilimi, teknolojisi ve uygulamalarındaki en son gelişmelerin tanıtılması; Membran modülleri ve filtrasyon teorisi; Geniş aralıktaki uygulama alanlarına örnekler; Membran proseslerin işletilmesi; konularıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Membran çeşitlerini tanımlamak
2) Membranların filtrasyon mekanizmasını ve karakteristiklerini tanımak
3) Membran hazırlama tekniklerini ve şartlandırılmalarını öğrenmek
4) Membran modüllerini kavramak
5) Membran uygulamalarında kütle transferini, konsantrasyon polarizasyonunu, kirlenme potansiyelini, modül dizaynını ve ekonomisini kavramak
6) Örnek uygulamalarla membran tasarımının ve işletme tekniklerinin kavranılması
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Membranın Tanımı, Çeşitleri, Mekanizması ve Karakteristikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Membranların Hazırlanması ve Şartlanması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Membran Modüller ve Prosesler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Membranlarda Kütle Transferi ve Konsantrasyon Polarizasyonu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Modül Tasarımı ve Karakteristikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Membranlarda Kirlenme Potansiyeli Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Membran Sistemlerde Ön Arıtma İhtiyacı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 Deniz Suyundan İçme ve Kullanma Suyu Elde Edilmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Suların Arıtılmasında Membran Uygulamaları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Atıksuların Arıtılmasında Membran Uygulamaları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Membran Kullanımının Ekonomik ve İşletme Boyutları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Arazi Ölçekli Membran Uygulamasına Örnekler (İçme/Kullanma Suyu) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Arazi Ölçekli Membran Uygulamasına Örnekler (Evsel Nitelikli Atıksu) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Arazi Ölçekli Membran Uygulamasına Örnekler (Endüstriyel Atıksu) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar