DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atıksuların Deniz Deşarjı ÇM   530 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Galip SEÇKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atıksu deniz deşarj sistemlerinin görülmesi. Deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve denizlerde meydana gelen akıntı türlerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Deniz deşarjı öncesi atıksuya uygulanması gereken arıtma sistemleri ve deşarj sonrası atıksuların deniz ortamında seyrelmesinin sağlanması ile deşarj tesislerinin hidrolik tasarımının yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atıksuların Deniz Deşarjı ile ilgili her türlü teknik bilgiyi öğrenir.
2) Atıksuların Deniz Deşarjı ile ilgili her türlü teorik bilgiyi öğrenir.
3) Atıksuların Deniz Deşarjı ile ilgili her türlü pratik bilgiyi öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre Standartları, Sürdürülebilirlik ve Atıksu Deniz Deşarj Sistemleri Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
2 Deniz Ortamının Özellikleri Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
3 Akıntılar Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
4 Atıksu Deniz Deşarjı Sistemleri Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
5 Atıksuların Deniz Ortamında Seyrelmesi Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
6 Deniz Deşarjı Tesislerinin Hidrolik Tasarımı Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
7 Problem Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
8 Ara Sınav Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
9 Dalga ve Akıntı Hareketleri Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
10 Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesislerinin Maliyeti Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
11 Tuzlu ve Yoğun Su Deşarjları Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
12 Akarsulara Deşarj Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
13 Dip Tarantılarının Denizlere Boşaltımı Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
14 Deniz Deşarjı Sistemi Uygulamaları İçin Bir Proje Örneği-1 Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
15 Deniz Deşarjı Sistemi Uygulamaları İçin Bir Proje Örneği-2 Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar