DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Çevre Kimyası ÇM   517 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anaerobik biyoteknolojinin temel prensiplere ek olarak endüstriyel atıksulara uygulamalarıın öğretilmesi
Dersin İçeriği
Anaerobik arıtıma giriş.anaerobik arıtımın temel biyokimya ve biyolojisi Organik maddelerin kimyasal enerjisi. Bakteriyel metabolizma, KOİ-Kütle dengesi. Organik maddelerin anaerobik parçalanması, anaerobik sistemlerde dönüşüm işlemleri, anaerobik işlemin kinetiği ve etken faktörler, anaerobik arıtma işlemleri. Yukarı akımlı anaerobik arıtma sistemlerinin dizaynı, işletilmesi ve performansı. Anaerobik yatakların pH değeri ve stabilitesi. Anaerobik sistemlerden çıkan suların ileri arıtılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal prensiplerin öneminin kavratılması
2) Denge prensiplerinin çevre mühendsiliği uygulamalarının öğretilmesi
3) Organik maddelerin yapı-fiziksel kimyasal özelliklerinin doğada ve arıtma tesislerinde davranışlarına etkisi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel kimyadan bazı temel prensipleri yeniden gözden gözden geçirme, İlgili konu
2 Kimyasal denge ve kimyasal denge kavramının çevre mühendsiliği uygulamalarında ayrıntılı olarak incelenmesi İlgili konu
3 Kimyasal denge hesaplamalarına örnekler İlgili konu
4 İyonik şiddet kavramı, İyonik çözeltiler İlgili konu
5 Adsorbsiyon, farklı adsorbsiyon izoterm modelleri, adsorbsiyon kinetiği İlgili konu
6 Organik maddeler (hidrokarbonlar, alkoller, aldehitler, aromatik bileşikler, boyar maddeler, pestisitler, vs) İlgili konu
7 Organik maddelerin çeşitli fiziksel kimyasal özelliklerinin parçalanmaları, kimyasal davranışlar ve doğada taşınımlarına etkileri. İlgili konu
8 Ara Sınav
9 Mikrokirletici ve endokrin sistemine zarar veren organik maddeler İlgili konu
10 Organik maddelerin yapıları ve biyolojik arıtma tesislerinde parçalanmaları arasındaki ilişkiler İlgili konu
11 BOİ5 ve KOİ oranlarının değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması İlgili konu
12 Atıksuların karakterizasyonu İlgili konu
13 Farklı endüstrilerden kaynaklanan organik maddelerin parçalanma özellikleri İlgili konu
14 Organik maddelerin biyolojik arıtma tesislerinde ki davranışları. İlgili konu
15 Organik yapı parçalanma ilişkisi İlgili konu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar