DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Programları ve Öğretime Çok Yönlü Bakış EPÖ   758 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma SADIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı eğitim programı alanı ile diğer alanlar arasındaki ilişkileri disiplinler arası bir yaklaşımla derinlemesine incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu derste bilişim ve öğretim teknolojisi, öğretmen eğitimi, öğrenme ve öğretim, eğitim yönetimi, demokrasi eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışma, felsefe, sosyoloji ve ekonomi gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim programları alanıyla ilgili diğer alanlar arasındaki ilişkileri disiplinler arası bir anlayışla derinlemesine inceler
2) Seçtikleri konuların eğitim programları ve öğretimle ilişkisini değerlendirir
3) Okullarda eğitim programı ve öğretim uygulamalarında yaşanan sorunları inceler
4) Eğitim programı ve öğretim uygulamalarının etkiliğini arttırmaya yönelik öneriler geliştirir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eğitim bilimleri lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
3
Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel bir makaleyi değerlendirir.
4
Eğitim bilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
6
Eğitim bilimleri kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde eğitim bilimleri alanından mezun olan bireylere rehberlik eder
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
9
Eğitim bilimleri alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar
12
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı ve görev dağılımı İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
2 Bilişim ve öğretim teknolojisi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
3 Öğretmen eğitimi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
4 Türkiye' de öğretmen eğitimi ve yaşanan sorunlar İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
5 Eğitim yönetimi ve liderlik İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
6 Demokrasi eğitimi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
7 Türkiye' de demokrasi eğitiminde yaşanan sorunlar İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Yazılı Sınav
9 Eğitim felsefeleri ve özellikleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
10 Sosyoloji ve eğitim İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
11 Ekonomi ve eğitim İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
12 Küreselleşmenin eğitime yansımaları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
13 Avrupa Birliği ve eğitim anlayışları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
14 Çevre eğitimi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
15 Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık ve proje raporunu gözden geçirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar