DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması EGT1   701 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin eğitim bilimleri (Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da Eğitim Programları ve Öğretim konusunda) alanında seçtiği bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlayarak bilimsel araştırma raporu haline getirmesi ve rapor şeklinde yazmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Eğitim bilimleri alanında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim bilimleri (Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da Eğitim Programları ve Öğretim konusunda) alanında incelemek üzere bir tez konusu belirler.
2) Tez konusu olarak seçtiği alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceler.
3) Tez konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
4) Tez konusuna uygun veri toplama yöntemlerini kullanır.
5) Tez konusuna uygun örneklemden verileri toplar.
6) Verileri analiz eder.
7) Elde ettiği bulguları betimler.
8) Elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlar.
9) Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eğitim bilimleri lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
3
Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel bir makaleyi değerlendirir.
4
Eğitim bilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
6
Eğitim bilimleri kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde eğitim bilimleri alanından mezun olan bireylere rehberlik eder
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
9
Eğitim bilimleri alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar
12
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilerin ve öğrencilerden beklentilerin anlatılması Literatür taraması Anlatım
Bireysel Çalışma
2 Tez konusu belirlemek için literatür tarama Literatür taraması Bireysel Çalışma
3 Tez konusunu belirleme Literatür taraması Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Tez konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
5 Tez konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
6 Tezin amaç ve alt amaçlarını belirleme Literatür taraması Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Tez konusuna uygun bilimsel araştırma yöntemlerini belirleme Literatür taraması Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav
9 Uygun evren ve örneklemi belirleme Literatür taraması Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Veri toplama araçlarını hazırlama Literatür taraması ve teze yönelik uygulamalar Bireysel Çalışma
11 Teze yönelik uygulamalar Teze yönelik uygulamalar Bireysel Çalışma
12 Bulguları ortaya koyma Rapor hazırlama Bireysel Çalışma
13 Bulguları ortaya koyma Rapor hazırlama Bireysel Çalışma
14 Bulguları tartışma Literatür taraması ve teze yönelik uygulamalar Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Tez raporunu hazırlama Literatür taraması ve teze yönelik uygulamalar Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar