DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Düşünme Eğitiminde Temel Kavram ve İlkeler EPÖ2   712 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, düşünmenin boyutları ve eğitimdeki önemini tartışarak, bu konudaki yeni yaklaşımları kavramaktır.
Dersin İçeriği
Düşünme kavramı, düşünmenin gerekliliği, düşünmenin boyutları, bilişsel farkındalık, yaratıcı ve eleştirel düşünme, mikro düşünme yetenekleri, makro düşünme süreçleri ve düşünmenin öğretimine dönük yaklaşımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme-öğretme sürecinde ve toplumda düşünmeye duyulan gereksinimi açıklar.
2) İyi düşünen ve düşünmeyen insanların özelliklerini ayırt eder.
3) Düşünmenin boyutlarını açıklar.
4) Düşünmede ortamın rolünü ve düşünme için uygun bir ortamın özelliklerini açıklar.
5) Düşünmeyi engelleyen etmenleri açıklar.
6) Düşünme sırasında beynin nasıl çalıştığını açıklar.
7) Bilişsel farkındalığın öğrenme sürecinde nasıl işlediğini açıklar.
8) Öğrenenlerde bilişsel farkındalığı gerçekleştirici etkinlikler yapar.
9) Eleştirel düşünmenin ne olduğunu açıklar.
10) Öğrenenlerde eleştirel düşünmeyi geliştirici etkinlikler yapar.
11) Yaratıcı düşünmenin ne olduğunu açıklar.
12) Yaratıcı düşünmeyi geliştirici etkinlikler yapar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Düşünmeye duyulan gereksinim İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
2 İyi ve kötü düşünen insanların özellikleri İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
3 Düşünme ortamı İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
4 Düşünme kavramı ve boyutları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
5 Düşünmenin merkezi olarak beyin İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
6 Düşünmeyi destekleyici ortam İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
7 Düşünme odaklı bir öğretim için öğretmen ve öğrenci davranışları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Düşünmeyi öğrenme ve öğretme yaklaşımları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
10 Beceri ve içerik temelli yaklaşımlar İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
11 Eleştirel düşünmenin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme /Ödev1 Tartışma
Ödev
12 Eleştirel düşünmenin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
13 Yaratıcı düşünmenin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme /Ödev 2 Tartışma
Ödev
14 Bilişsel farkındalık becerilerinin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme /Ödev 3 Tartışma
Ödev
15 Genel değerlendirme Dersi gözden geçirme Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev teslimi Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar