DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Resim I RES   759 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa ÇAPAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, modern sanatı ve örneklerini inceleyerek öğrencilerin bu yönde resim uygulamaları yapmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Ders modern sanatı kökenlerinden başlayarak inceler ve buna bağlı olarak resim uygulamalarını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modern sanatın kökenlerini bilir
2) Yirminci yüzyıldan günümüze sanat akımlarını bilir
3) Sanatta özgünlüğün anlamını bilir
4) Özgün resim çalışmaları yapar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modern sanatın kökenleri Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
2 Modern sanatın kökenleri Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
3 1900 Öncesi Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
4 Uygulama çalışmaları Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
5 Uygulama çalışmaları Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
6 1900-1909 arası Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
7 Uygulama çalışmaları Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Ders metinlerini okuma Performans Değerlendirmesi
9 Uygulama çalışmaları Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
10 1910-1919 arası Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
11 Uygulama çalışmaları Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
12 Uygulama çalışmaları Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
13 1920-1929 arası Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
14 Uygulama çalışmaları Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
15 Uygulama çalışmaları Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders metinlerini okuma Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar