DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II PDR   702 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerin bir problemi bilimsel yöntemi kullanarak nasıl çözmeye çalışacakları konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Araştırna Yöntemleri, Veri Toplama, Araştırma Yapma, Araştırma Modelleri ve Veri Toplama Teknikleri, Bulguların Sunumu ve Yorumlanması, Sonuç ve Öneriler, Raporlaştırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma modellerini kavrar.
2) Belirlenen probleme uygun araştırma modelini seçer.
3) Araştırma problemi ve amaçlarına uygun örneklem alır.
4) Araştırma bulgularını uygun biçimde organize etme, sunma ve açıklar.
5) Araştırma sonuçlarını belirtme ve tartışır.
6) Bir araştırma raporunu kurallara uygun olarak yazar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri Toplamada Nitel Yöntemler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Nitel Analiz Yöntemleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Evren Betimlemeye Dönük Çalışmalar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Örneklem Türleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
5 Örnekleme Yöntemleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Hipotez Test Etmeye Dönük Çalışmalar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 İç ve Dış Geçerlik İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
9 İlişki Hipotezleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Fark Hipotezleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Deneysel Hipotezler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Vaka Hipotezleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Meta-Analiz İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Hipotez Keşfetmeye Dönük Araştırmalar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Hipotez Analiz Seçenekleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar