DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hücrede Floresans Görüntüleme Teknikleri BFZ   513 1 3 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Figen ÇİÇEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücrede floresans görüntüleme tekniklerinin öğrenilmesi ve öğrencinin hücrede floresans görüntüleme yapabilmesidir.
Dersin İçeriği
Floresans kavramı ve fizik temelleri. Kimyasal flüoresans işaretçiler ve bunların hücrede kullanımları. Hücre fizyolojide temel olarak bulunan iyonların (Kalsiyum, Na, gibi) flüoresans yöntemlerle görüntülenmesi. Hücredeki sinyal yollarının flüoresans işaretçiler ile dinamik olarak ölçülmesi. Biyolojik flüoresans yöntemlerin hücrede kullanımı. Diğer teknikler; FRET , floresans lifetime mikroskopi, İmmunofloresans teknikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Floresans kavramı fizik temellerine göre öğrenilecektir.
2) Çeşitli floresans görüntüleme teknikleri öğrenilecektir.
3) Yapılacak deney sistemine göre florofor seçimi, floresans sistemi seçimi, uygun dalga boyu ve filtrelerin seçimi yapılabilecektir.
4) Deneysel veri analizi yapılabilecektir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)