DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sporda Doping ABL   545 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sanlı Sadi KURDAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doping konusunu kullanım nedenlerinden başlayarak açıklamak, kullanılan farmakolojik ajanların sınıflamasını yapmak, etki mekanizmalarını ve kullanımından kaynaklanabilecek sorunları tartışmak
Dersin İçeriği
Dopingin tanımı, doping olarak kullanılan maddelerin listesi, etki mekanizmaları, performansa etkileri ve yasal yaptırımlar konusu tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sporda kullanımı yasaklanmış maddeler / doping tanımını yapar, sporcuyu bu maddelere yönelten unsurları tartışır.
2) Performans ve ilaç suistimali arasındaki ilişkiyi tartışır
3) Anabolik steroidlelerin etki mekanizmalarını ve performansa etkilerini irdelemek
4) Büyüme hormonunun etki mekanizmalarını ve performansa etkilerini irdelemek
5) Amfetaminin etki mekanizmalarını ve performansa etkilerini irdelemek
6) Kokainin etki mekanizmalarını ve performansa etkilerini irdelemek
7) Efedrin ve türevlerinin etki mekanizmalarını ve performansa etkilerini irdelemek
8) Barbiturat ve benzodiazepinlerin etki mekanizmalarını ve performansa etkilerini irdelemek
9) Narkotik analjeziklerin etki mekanizmalarını ve performansa etkilerini irdelemek
10) Beta blokerlerin etki mekanizmalarını ve performansa etkilerini irdelemek
11) Kan dopinginin etki mekanizmalarını ve performansa etkilerini irdelemek
12) Diüretiklerin etki mekanizmalarını ve performansa etkilerini irdelemek
13) Doping testlerinn esaslarını tanımlar, numune alma sürecini öğrenir
14) Yasal Yaptırımları öğrenir
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sporda kullanımı yasaklanmış maddeler / doping Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Performans ve ilaç suistimali Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Anabolik steroidler Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Büyüme hormonu Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Amfetamin Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kokain Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Efedrin ve türevleri Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Barbiturat ve benzodiazepinler Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Narkotik analjezikler Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Beta blokerler Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kan dopingi Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Diüretikler Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Doping testleri Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yasal Yaptırımlar Klasik ders kitapları ve güncel yayınlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar