DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bağımlılık ve Kültürlerarası Hemşirelik BAG   539 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serap TORUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin bilimin ve felsefenin tarihi gelişimini ortak sorunları açısından ortaya koyması ve bilimsel çalışmalarına bu verilerden yararlanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste düşünürlerce ortaya konmuş olan bilimsel önermelerin incelenir. Bilime ve bilimsel bilgiye bakışın süreç içindeki dönüşümleri incelenerek günümüze yansımaları değerlendirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Çeşitli sosyolojik ve kültürel yapıya göre ortaya çıkan bağımlılıklarda nasıl müdahale edeceğini bilir.
2) Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
3) Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
X
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
X
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
X
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
X
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bağımlılıkta sosyokültürel etkiler Okuma
2 Bağımlılıkta sosyokültürel etkiler Okuma
3 toplumlara göre bağımlılık türleri Okuma
4 toplumlara göre bağımlılık türleri Okuma
5 toplumlara göre bağımlılık türleri Okuma
6 toplumlara göre bağımlılık türleri, bakış açıları Okuma
7 toplumlara göre bağımlılık türleri, önlemler ve tedavi yöntemleri Okuma
8 Ara Sınav Okuma
9 bağımlının yaşadığı toplumlara göre tedavi ve korunmaya yönelik öneriler geliştirme Okuma
10 bağımlının yaşadığı toplumlara göre tedavi ve korunmaya yönelik öneriler geliştirme Okuma
11 örnek olay inceleme Okuma
12 örnek olay inceleme Okuma
13 Türkiyede bagımlılık Okuma
14 Türkiyede bağımlılık ve çözüm yolları Okuma
15 Final Sınavı Öncesi Hazırlık Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar