Program Hakkında Bilgi

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Çukurova Üniversitesinin sanat ve tasarımın projeksiyonunu yansıtmak amacıyla, halihazırda eğitim faaliyetlerini sürdüren altı bölümün desteğiyle 2012-2013 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Dersler Resim, Heykel, Grafik, Tekstil ve Moda Tasarımı, Seramik ve İç Mimarlık bölümlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından sanat ve tasarım öğrenci kaynağında yer alan tüm adaylara hitap edebilecek şekilde oluşturulmuş ve programlanmıştır. Ders veren öğretim üyelerinin amacı öğrencilerin sanat ve tasarım vizyonu ile kendilerini donatabilmeleri ve disiplinler arası etkileşimden doğacak sinerjiyi üretecekleri eserlere ve oluşturacakları literatüre yansıtabilmelerini sağlamaktır.
Program ISCED Kodu

21
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Sanat ve tasarım öğrenci kaynağında yer alan tüm adaylara hitap edebilecek şekilde oluşturulan Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı yüksek lisans programı, ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformda paylaşan, bilimsel nitelikli araştırmalar yaparak alana katkı sağlayan, akademik ortamda kendine yer edinebilecek donanıma ve yeterliliğe sahip bireyler yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.