DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Asma Fizyolojisi BB   013 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Semih TANGOLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; asmada terleme, fotosentez ve solunumu etkileyen faktörler, tohum fizyolojisi, köklerin, sürgünlerin ve çiçek salkımlarının oluşumu ve gelişmesine etki eden faktörler, çiçeklenme fizyolojisi, tane büyümesi ve gelişmesiyle asmanın yıllık yaşam döngüsü konuları öğrenilir.
Dersin İçeriği
Asmada, Fotosentez, solunum ve terlemeyi etkileyen faktörler, Tohum Fizyolojisi, Kök büyüme ve gelişme fizyolojisi, Vejetatif büyüme ve gelişme, Asmanın yıllık yaşam döngüsü, Generatif büyüme ve gelişme, Çiçek salkımı oluşumuna etki eden içsel ve dışsal faktörler, Tane Büyümesi ve Gelişmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Asmada terleme, fotosentez ve solunumu etkileyen faktörler öğrenir
2) Asmada uyanma, çiçeklenme, tane tutumu, tane olgunlaşması ve bu devreleri etkileyen faktörler öğrenilir.
3) Asmanın fizyolojisi konusunda güncel araştırmalar öğrenir
4) Üzüm verimini etkileyen faktörler öğrenilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Program üzerinde genel görüşme Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Fotosentez, solunum ve terlemeyi etkileyen faktörler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Tohum Fizyolojisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Asma Tohum fizyolojisi üzerinde yapılan çalışmalar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Kök büyüme ve gelişme fizyolojisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Vejetatif büyüme ve gelişme fizyolojisi, Asmanın yıllık yaşam döngüsü Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Asmada Vejetatif büyüme ve gelişme fizyolojisi üzerinde yapılan çalışmalar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Generatif büyüme ve gelişme fizyolojisi, Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Çiçek salkımı oluşumuna etki eden içsel ve dışsal faktörler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Asmada Generatif büyüme ve gelişme fizyolojisi üzerinde yapılan çalışmalar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Çiçeklenme Fizyolojisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Asmada çiçeklenme fizyolojisi üzerinde yapılan çalışmalar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Tane Büyümesi ve Gelişmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Asmada tane büyümesi üzerinde yapılan çalışmalar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar