DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer DBYS   102 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tez çalışmaları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Çalışma alanı ile ilgili seminer

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Literatür çalışması yapmayı öğrenir
2) Learn to do literature work
3) Literatür taramada etik kurallara uyar
4) Literatürleri derinlemesine irdeler
5) Alanındaki yenilikleri izleme yeteneği kazanır
6) Konusunun güncelliğini kavrar
7) Günceli takip eder
8) Geleceğe dönük plan yapmayı öğrenir
9) Tez planlaması nasıl yapılır öğrenir
10) Tez çalışmasının sürdürülebilirliğini kavrar
11) Tez ile diğer alanlar arasında ilişki kurmayı öğrenir
12) Tezin yürütülmesini öğrenir
13) Tez çalışmalarında uygulamaya dönük araştırmalar yapar
14) Tezde etik kurallara uyar
15) Tez düzenini öğrenir ve uygular


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Literatür taraması Bireysel çalışma
2 Literatürlerin değerlendirilmesi Bireysel çalışma
3 Konu ile ilgili güncel literatürleri okuma Bireysel çalışma
4 Okunan literatürleri tartışma Bireysel çalışma
5 Literatürlerde değerlendirlme yapma Bireysel çalışma
6 Çalışma planını oluşturma Bireysel çalışma
7 Planlama yapma Bireysel çalışma
8 Ara Sınav
9 Tez planını sunma Bireysel çalışma
10 Tez planmını tartışma Bireysel çalışma
11 Tez planını nasıl uygulayacağını anlatma Bireysel çalışma
12 Tez projesi hazırlama Bireysel çalışma
13 Tez projesini sunma Bireysel çalışma
14 Projede B planı oluşturma Bireysel çalışma
15 Tez gelişmelerini anlatma Bireysel çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar