DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kök Hücre Biyolojisi BY   744 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Basri İLA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı farklı hücre tiplerine dönüşebilen kök hücrelerin genel özellikleri ile ilgili temel bilgileri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders kök hücre ve çeşitleri konusunda temel bilgileri içermektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zigot gelişimi ve farklılaşma konularını kavrar
2) Kök hücre çeşitleri arasındaki farkları sınıflandırır
3) Farklanmanın moleküler temelini bilirtir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kök hücre tanımı Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Zigot ve öncesi Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Genler ve genom yapısı Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kromozom, kromatin ve histonlar Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 X-kromozomu etkisizleştirme ve genom damgalanması Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 DNA transkripsiyonu (RNA sentezi) Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Transkripsiyon faktörleri, protein sentezi, genetik kod Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Genel Tekrar Sözlü Sınav
Ödev
9 Sinyal molekülleri ve hücrede sinyal iletimi Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sinyal molekülleri ve hücrede sinyal iletimi Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kök hücrelerin temel özellikleri (kendini yenileme, farklılaşma ve epigenetik kontrol) Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Asimetrik hücre bölünmesi, kök hücrelerde hücre döngüsü Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kök hücre kaynakları (Pluripotent kök hücreler) Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kök hücre kaynakları (Uyarılmış pluripotent kök hücreler) Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Embriyo ve fetüs kaynaklı kök hücreler ve yetişkin kök hücreler Farklı kaynaklar tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar