DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kıyısal ve Denizsel Ekosistemler BY   026 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ziraat uzmanları, koruma görevlileri, botanikçiler gibi uzmanlık alanlarını ve bilgilerini genişletmek isteyenlerin doğa koruma ve yönetme bilgilerini sahip olma
Dersin İçeriği
Doğal kaynakların önemi, iklimsel değişimlerin etkileri, biyoçeşitlilik ve türlerin kaybolması. Biyoçeşitliliğin önemi. Dünya mirası, Biosfer rezervleri, Botanik bahçeleri, Özel koruma alanları ve ulusal parkların biyo-çeşitliliğin korunmasındaki rolü ve anlamı. Doğal kaynaklar ve biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili bazı önemli uluslar arası anlaşmaların kapsamları ve nitelikleri hakkında bilgiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kıyısal ve Denizsel ekosistemler neler olduğunu kavrama
2) Ekoloji bilimi içerisinde kıyısal ve denizsel ekosistemlerin yerini kavrama
3) Kıyısal ve denizsel ekosistemlerin oluşum süreçlerini kavramak
4) Kıyısal ve denizsel ekosistemlerin diğer ekosistemlerden farklarını ayırt edebilme
5) Kıyısal ve denizel ekosistemlerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik konusunda yorum yapabilmek
6) Kıyısal ve denizel ekosistemlerin karşı karşıya olduğu problemleri kavramak
7) Ekosistem koruma çalışmalarında kıyısal ve denizel ekosistemlere yaklaşım farklılığını analiz edebilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kıyısal ve Denizsel ekosistemler nelerdir okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ekoloji bilimi içerisinde kıyısal ve denizsel ekosistemlerin yeri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kıyısal ve denizel ekosistemlerin oluşum süreçleri power point hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kıyısal ve denizsel ekosistemlerin diğer ekosistemlerden farkları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kıyısal ve denizel ekosistemlerin biyoçeşlitliliği okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kıyısal ve denizel ekosistemler arasındaki benzerlikler ve farklar okuma
7 Kıyısal ekosistemlerin bitki örtüsünün özellikleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav genel tekrar okuma Yazılı Sınav
9 Denizel ekoistemlerde yaygın olarak bulunan flora elementleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kıyısal ve denizel ekosistemleri etkileyen doğal ekolojik faktörler okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İnsan ve kıyısal ekosistemler okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kıyısal ve denizel ekosistemlerde çevre sorunları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kıyısal ve denizsel ekosistemlerde uygulanacak ÇED metodları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kıyısal ve denizel ekosistemlerin korunmasında etkili olan ulusal koruma önlemleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kıyısal ve denizsel ekosistemlerin korunmasında etkili olan uluslarası sözleşmeler okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar