DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tatlı Su Ekosistemleri BY   020 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
tatlı su ekosistemlerinin sınıflandırılmasını kavramak, diğer ekosistemlerle olan ilişkileri ve farklılıklarını ayırt etmek. Bu ekosistemlerin koruma yöntemlerinin uygulanması konusunda uzmanlaşmak
Dersin İçeriği
Tatlı su ekosistemlerinin sınıfılandırılması, Bu ekosistemlerin doğal fonksiyonları ve barındırdıgı biyoceşitlilik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tatlı ve acı suların oluşturduğu ekosistemlerin sınıflandırılmasını kavrama
2) Tatlı sulak ekosistemlerin barındırdığı biyoçeşitlilk konusunda uygulama yapabilme
3) Tatlı sulak alan bitkileri ve sahip olduğu fizyolojik ve morfolojik adaptasyon tiplerini ayırt edebilme
4) Sulak alanları etkileyene doğal faktörleri sınıflandırabilme
5) Sulak alanları etkileyene insan kaynaklı çevresel sorunları tanımlayabilme
6) Sulak alanlarda etkili olan kimyasal ve fiziksel kirlilik çeşitlerini ayırt edebilme
7) Sulak alanların korunmasında etkili olan ulusal ve uluslararası koruma önlemlerini kullanarak, sulak alanların korunmasında rol alabilmek
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulak alanların sınıflandırılması okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 tatlı ve acı göl ekosistemlerinin özellikleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tatlı sulak alanların barındırdığı biyoçeşitlilik slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Tatlı sulak alanların tipik bitki türleri ve bitki örtüsü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sulak alan bitkilerinin sahip olduğu fizyolojik ve morfolojik adaptasyon tipleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sulak alanlarda oluşan süksesyonal değişimler okuma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
7 Tatlı sulak alanları etkileyen doğal faktörler okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Ülkemizdeki belli başlı sulak alanlar ve özellikleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sulak alanlar üzerinde etkili olan kirlilik kaynakları ve nedenleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Önemli uluslararası sulak alan koruma sözleşmeleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 RAMSAR sulak alanları koruma sözleşmesi okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Türkiye'de önemli sulak alanlar listesinde yer alan A tipi sulak alanlar okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiye'de sulak alanların ulusal ve yerel seviyede ekonomiye katkıları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sulak alanların korunmasında ÇED uygulamalarının önemi okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar