DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Böcek Sindirim Fizyolojisi BY   014 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Saadet Pınar ÖZALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere böceklerde sindirim fizyolojisini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Böceklerde sindirim kanalının anatomik organizasyonu, fonksiyonel bölgeleri; Besin maddelerinin sindirim kanalında ilerlemesi; Enzim aktivitesi ve besinin absorpsiyonu için gerekli şartlar ve bunları sağlama mekanizması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böceklerde sindirim kanalının anatomik organizasyonunu kavrar
2) Böceklerde sindirim kanalının anatomik organizasyonunu kavrar
3) Böceklerde sindirim kanalının fonksiyonel bölgelerini kavrar
4) Böceklerde sindirim kanalının fonksiyonel bölgelerini kavrar
5) Besin maddelerinin sindirim kanalında ilerlemesini kavrar
6) Besin maddelerinin sindirim kanalında ilerlemesini kavrar
7) Genel tekrar
8) Böceklerde enzim aktivitesini kavrar
9) Böceklerde enzim aktivitesini kavrar
10) Besinin absorpsiyonu için gerekli şartlar ve bunları sağlama mekanizmasını kavrar
11) Besinin absorpsiyonu için gerekli şartlar ve bunları sağlama mekanizmasını kavrar
12) Besinin absorpsiyonu için gerekli şartlar ve bunları sağlama mekanizmasını kavrar
13) Besinin absorpsiyonu için gerekli şartlar ve bunları sağlama mekanizmasını kavrar
14) Genel tekrar
15) Final Sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Böceklerde sindirim kanalının anatomik organizasyonunu kaynak okuma Bireysel Çalışma
2 Böceklerde sindirim kanalının anatomik organizasyonunu kaynak okuma Bireysel Çalışma
3 Böceklerde sindirim kanalının fonksiyonel bölgelerini kaynak okuma Bireysel Çalışma
4 Böceklerde sindirim kanalının fonksiyonel bölgelerini kaynak okuma Bireysel Çalışma
5 Besin maddelerinin sindirim kanalında ilerlemesini kaynak okuma Bireysel Çalışma
6 Besin maddelerinin sindirim kanalında ilerlemesini kaynak okuma Bireysel Çalışma
7 Genel tekrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav kaynak okuma Yazılı Sınav
9 Böceklerde enzim aktivitesini kaynak okuma Bireysel Çalışma
10 Böceklerde enzim aktivitesini kaynak okuma Bireysel Çalışma
11 Besinin absorpsiyonu için gerekli şartlar ve bunları sağlama mekanizmasını kavrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
12 Besinin absorpsiyonu için gerekli şartlar ve bunları sağlama mekanizmasını kavrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
13 Besinin absorpsiyonu için gerekli şartlar ve bunları sağlama mekanizmasını kavrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
14 Besinin absorpsiyonu için gerekli şartlar ve bunları sağlama mekanizmasını kavrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
15 Genel tekrar kaynak okuma Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kaynak okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar