DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Palinoloji (Polen Bilimi) BY   012 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Cengiz DARICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
polenler aracılığıyla bitkileri teşhis etmek, polen analizleri ile geçmişteki florayı belirlemek.
Dersin İçeriği
Çiçek yapısı, Polen oluşumu, polenlerin özellikleri, polen tipleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerin çok farklı ve ince yapıları tanınır.
2) Doğanın ince detayları konusunda farkındalık yaratır.
3) Doğanın korunmasının dünyanın geleceği açısından önemi anlaşılır.
4) Polen bilgisi ile doğaya yepyeni bakış açıları kazanılır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Polen ve tarihçesi ders notları, kitaplar
2 Çiçek ve çiçek yapıları ders notları, kitaplar,grafikler
3 Polen oluşumu ve özellikleri ders notları, kitaplar,grafikler
4 Polenlerde sporoderma yapısı ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar
5 Ornementasyon ve şekilleri ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar
6 Ornementasyon ve şekilleri ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar
7 Ornementasyon ve şekilleri ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar, makaleler
8 Ara Sınav
9 Gymnospermlerde polen tipleri ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar, mikroskop
10 Gymnospermlerde polen tipleri ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar, mikroskop
11 Gymnospermlerde polen tipleri ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar
12 Angiospermlerde polen tipleri ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar,makaleler, mikroskop
13 Angiospermlerde polen tipleri ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar,makaleler, mikroskop
14 Polen diagramları ve yorumlanması ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar
15 Palinolojinin uygulamaları ve değerlendirme ders notları, kitaplar,grafikler, tablolar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar