Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13
Arazi Ekonomisi
(TE002)
4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYETE1)
- - - - - - - 4 - - 4 5 -
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYETE2)
- - - - - - - 4 - - 4 5 -
Çevre Ekonomisi ve Politikaları
(TE536)
3 4 2 - - - - 1 - 2 3 1 -
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
(TE534)
3 5 - - - 4 - 3 3 4 - - 3
Ekonomik Kalkınma ve Tarım
(TE506)
3 1 - 2 - - - 1 - 2 - - 4
Gıda Ürünlerinde Tüketici Davranışları
(TE005)
2 4 3 - 3 4 - - - - 4 5 -
Kırsal Alanlarda Yeniliklerin Yayılması ve Benimsenmesi
(TE552)
4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 3 4 4
Kırsal Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet
(TE555)
3 4 3 1 - 4 1 - 1 4 4 - 1
Seminer
(DTES101)
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
Seminer
(DTES102)
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
Tarımda Etkinlik ve Verimlilik Analizi
(TE549)
- - - 3 5 4 - 4 2 3 - - -
Tarımda Yöneylem araştırmaları
(TE548)
- 2 - - - 4 4 4 4 5 - - -
Tarımsal Pazarlama Araştırmaları
(TE515)
4 5 5 4 - 4 4 4 4 4 4 5 5
Tarımsal Yayım Çalışmalarında Program Planlama
(TE543)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 3 5 3
Tez Çalışması
(DTET301)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(DTET302)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(DTET303)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(DTET304)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(DTET305)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(DTET306)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türkiye'de Toprak Koruma ve Arazi kullanım Mevzuatı ve Uygulamaları
(TE016)
2 2 2 - - 1 - 1 1 2 - - -
Uygulamalı Tarımsal Değer Biçme Yöntemleri
(TE554)
4 5 5 1 4 4 1 4 3 4 4 4 3
Uzmanlık Alan Dersi
(DTE201)
5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTE202)
5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTE203)
5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTE204)
5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTE205)
5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTE206)
5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTE207)
5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTE208)
5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4
İlişkili ders sayısı / 31 27 28 25 24 22 27 23 29 26 27 26 25 24
İlişki ağırlığı 1141231109385103851119210810811099
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir