DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarasım Atölyesi I STA   883 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özgür AKTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim tasarımının gelişmiş kavramları, tasarım üretim süreci ve bileşenleri üzerine araştırma ve rapordan oluşan çalışmalar yapmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Tasarım kültürünün toplumsal dinamikler ve iletişim açısından önemi ve uygulama biçimleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelişmiş düzeyde iletişim ve grafik tasarım problemleri üzerinde çalışabilmek
2) Proje konularını nesnel araştırmalardan ve kuramsal bilgiden yararlanarak oluşturabilmek
3) Güncel tasarım dünyasını ve gelişmiş literatürü takip edebilmek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş, amaçlar, hedefler, yaratıcılık ve tasarım üzerine tartışma Yazılı ve görsel kaynaklar. Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Konu seçimi ve konuların tartışılması Yazılı ve görsel kaynaklar. Soru-Cevap
Tartışma
3 Proje öncesi altyapı görüşmeleri Yazılı ve görsel kaynaklar. Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Proje öncesi altyapı görüşmeleri Yazılı ve görsel kaynaklar. Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Proje öncesi yaratıcılık çıkış noktası üzerine denemeler Yazılı ve görsel kaynaklar. Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Proje öncesi yaratıcılık çıkış noktası üzerine denemeler Yazılı ve görsel kaynaklar. Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
7 Elde edilen bulguların sunumu Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Projenin oluşmasına yönelik eskiz incelemeleri Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
10 Projenin oluşmasına yönelik eskiz incelemeleri Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
11 Projenin oluşmasına yönelik eskiz incelemeleri Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
12 Projenin oluşmasına yönelik eskiz incelemeleri Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
13 Projenin oluşmasına yönelik eskiz incelemeleri Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
14 Projenin medyumunun tartışılması Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
15 Proje sunumu ve düşünceler. Yazılı ve görsel kaynaklar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar