DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Popüler Kültür Tartışmaları II STA   876 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı popüler kültür ve kitle kültürü alanlarında değişik teorik yaklaşımları iletişim ve sanat ekseninde ele almak, incelemek ve analiz etmektedir.
Dersin İçeriği
Popüler kültür ve kitle kültürü kavramları iletişim ve sanat ekseninde analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Popüler kültür ve kitle kültürü kavramlarını açıklar ve analiz eder.
2) Popüler kültür ve kitle kültürü kavramlarının sanatsal çalışmalar açısından yerini ve önemini açıklar.
3) Popüler kültür ve kitle kültürü konusunda değişik kuramsal yaklaşımları eleştirel bir değerlendirmeye tabii tutar.
4) Popüler kültür ve kitle kültürü konusunda edindiği kuramsal bilgi ile sanatsal olguları analiz eder.
5) Yüksek kültür, sanat ve popüler kültürel arasındaki ilişkiyi açıklar.
6) Kültürel çalışmaları izleyerek bilgilerini günceller ve sanat bilgisi ile sentezler.
7) Popüler kültür ve sanat çalışmalarının beslendiği psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve kültürel antropoloji gibi alanlardan gelen bilgilerini sentezler.
8) Popüler Kültür alanındaki çalışmalar konusundaki bilgisinden yararlanarak popüler kültür ve sanat ilişkisi konusunda derinlemesine analizler yapar ve bu alanda araştırma yapar, rapor ve makale yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Popüler Kültür, kitle kültürü, yüksek kültür ve sanat kavramları Okuma, değerlendirme, yorum ve tartışma
2 Kültür ve Sanat Kavramlarının İlişkisi Okuma, değerlendirme, yorum ve tartışma
3 Kültür ve Sanata ilişkin çalışmaların gelişimi Okuma, değerlendirme, yorum ve tartışma
4 Modernite, folk kültür ve yüksek kültür Okuma, değerlendirme, yorum ve tartışma
5 Modernite, kitle iletişim araçları ve popüler kültürün gelişimi Okuma, değerlendirme, yorum ve tartışma
6 Popüler kültür ve sanatın tarihsel arka planı Okuma, değerlendirme, yorum ve tartışma
7 Popüler kültür ve sanat ekseninde modernite versus postmodernite tartışmaları Okuma, değerlendirme, yorum ve tartışma
8 Ara Sınav Araştırma Ödevi
9 Edebiyat ve Popüler Kültür Okuma, araştırma, yorum ve tartışma
10 Görsel sanatlar ve popüler kültür Okuma, araştırma, yorum ve tartışma
11 Kitle iletişim araçları, kitle kültürü ve sanat Okuma, araştırma, yorum ve tartışma
12 Yeni medya, popüler kültür ve sanat. Okuma, araştırma, yorum ve tartışma
13 Müzik, popüler kültür ve sanat. Okuma,araştırma, yorum ve tartışma
14 Popüler kültür, kitle kültürü ve sanat ilişkisi hakkında kuramsal değerlendirme ve tartışma Genel değerlendirme, yorum ve tartışma
15 Kültür, iletişim ve sanat ilişkisi hakkında kuramsal değerlendirme ve tartışma Genel değerlendirme, yorum ve tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma ve Makale Yazma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar