DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekolojik Malzemeler STA   847 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı malzemelerinin yaşam boyu, çevresel değerler üzerinde yaptıkları olumsuz etkilerinin ve çevresel sorunlara katkılarının anlaşılması, yapı malzemelerine ekolojik eleştiri yapabilme becerisinin sağlanması, çevre sorunlarına karşı sorumluluk bilincinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
Lisansüstü eğitim sürecinde, yapı malzemelerinin geri dönüştürülebilen malzemelerden seçilebilmesi, zararlı kimyasallar yerine çevre dostu malzemeler kullanılması, yeniden kullanılabilir malzemelerle yapı elemanları tasarlanması ve yapı malzemeleri alternatifleri, yani yapı malzemesinin sürdürülebilirlik ve ekoloji bakış açısından değerlendirilmesi, ekolojik açıdan rasyonel malzeme seçim kriterlerinin belirlenmesi konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal afetler ve sürdürülebilirlikle ilgili bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde mimari sorunların çözümü bağlamında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek.
2) Teknolojik gelişmeleri izleme, çağdaş ve bilimsel bilgiye ulaşabilme, yeni bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme.
3) Fiziksel çevre ve insan davranışları bağlamında ihtiyaçları ve kültürel farklılıkları tanıma.
4) Çağdaş teknolojiyi kullanarak mimari sorunlara yönelik özgün, yaratıcı çözümler üretmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgiler. Dersin tanıtımı, amacı,içeriği, dersle ilgili beklentiler, dersin işleyişi ve değerlendirilmesi yapılması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
2 Yapı malzemelerinin yaşam döngüleri boyunca çevresel değerler üzerindeki etkisi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
3 Yapı malzemelerinin iç hava kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkisi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
4 Ekolojik yapı malzemelerinin tanımı ve özellikleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
5 Ekolojik yapı malzemelerinin çevresel yararları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Ekolojik yapı malzemelerinin ekonomik ve sağlıkla ilgili yararları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
7 Ekolojik yapı malzeme özelliklerinin kullanıldıkları yapıya etkisi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Ekolojik yapı malzemelerinin enerji etkinlikleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
10 Ekolojik yapı malzemelerinin yeniden kullanılma, geri dönüşebilmeleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
11 Ekolojik yapı malzemelerinin çeşitli etkenler karşısındaki davranışları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 Ekolojik yapı malzeme kriterleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
13 Yaygın olarak kullanılan yapı malzemelerinin ekolojik özellikler açısından irdelenmesi, değerlendirilmesi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
14 Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, sürdürülebilir tasarım örnekleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 Alternatif ekolojik yapı malzemesi örnekleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar