DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Form ve Kompozisyon I STA   803 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Heykel plastiğinin denge, ritm, ağırlık, kütle ve yapısal dinamikler gibi temel elemanlarının kullanılması yoluyla yeni ve özgün tasarımlar yapmak
Dersin İçeriği
Bu üç boyutlu form tasarımı dersinde kavram gelişimi ve yapısal problem çözme becerisi vurgulanmaktadır. Doğada, sanatta ve mimarideki form örneklerinin yanı sıra, temel malzemeleri ve teknikleri kullanan heykel yaklaşımları tartışılmakta ve uygulanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
2) Sanat eğitimi programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
3) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
4) Görsel sanatlar öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel , sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
5) Öğrencilerinin eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
6) Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar, programlar.
7) Dinamik bir sanat eğitimcisi olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.
8) Bireyi bilişsel, devinişsel, duyuşsal yönleriyle bir bütün olarak ele alır.
9) Bir kültür ve tarih mirası olan müzelerden etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanır, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkma bilinci oluşturur.
10) İnsan topluluklarının ve uygarlıkların oluşum süreçlerini ve özelliklerini bilir ve açıklar.
11) Sanat eğitiminin temel kavramlarını ve sanat eğitimi araştırma süreç ve tekniklerini gelişmelere uygun biçimde kullanır.
12) Alana ilişkin yabancı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir .
13) Form ile fonksiyon arasındaki ilişkiyi kurar.
14) Madde ile form arasındaki ilişkiyi bilir ve uygular.
15) Madde, malzeme ve teknolojiyi, aralarındaki ilişkiyi bilir ve kullanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fom Kavramının Yapısı Dersin içeriğinin ve kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Kompozisyonun Yapısı Dersin içeriğinin ve kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
3 Form Oluşturma ve Kompozisyon Dersin içeriğinin ve kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Form Oluşturma ve Kompozisyon Görsel kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sanat Ürününün Ontolojik Yorumu Görsel kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sanat Ürününün Ontolojik Yorumu ve Temel Kavramlar Görsel kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Organik ve İnorganik Formların Yapısal Özellikleri Görsel kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Organik ve İnorganik Formların Yapısal Özellikleri ve Temel Kavramlar Görsel kaynakların incelenmesi Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Örnek Sanat Ürünlerinin İncelenmesi Görsel kaynakların incelenmesi
11 Örnek Sanat Ürünlerinin İncelenmesi Görsel kaynakların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
12 Örnek Sanat Ürünlerinin İncelenmesi Görsel kaynakların incelenmesi
13 Taslak Projelerin Tartışılması Taslak çizimler Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Projelerin Tartışılması Taslak çizimler
15 Projelerin Tartışılması Taslak çizimler Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar