DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hücrenin Moleküler Biyolojisi II BİO   604 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüsnü Ümit LÜLEYAP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Prokaryotik ve ökaryotik genetik materyalin yapı, organizasyon ve fonksiyonlarının, canlının normal yaşamı ve bazı hastalıklardaki öneminin moleküler düzeyde anlaşılması için gerekli bilgileri vermek.
Dersin İçeriği
Giriş program sunumu. Ders planı. Nukleusun önemi, orjini ve evrimi, Nukleer zarf ve por kompleksi, Nukleus-sitoplazma arası moleküler trafik, Kromozom ve kromatin yapısı, Nukleus ve rRNA; Nukleusun hücre döngüsündeki durumu, Metabolizma, Metabolizmanın evrimi, Mitokondri ve plastidlerin evrimi, Mitokondrinin yapısı, Oksidatif fosforilizasyonu moleküler mekanizması; kemiozmotik teori, Kloroplast ve plastitler, fotosentez ve pereksizomlar, Hücre iskeleti: Aktin flamentlerinin yapı ve organizasyonu, Aktin, Miyozin ve Hücre hareketi, Ara flamentler, Mikrotübüller, Mikrotübül motor proteinleri ve hareket, Sil, kamçı ve sentriyol. Hücre iskeletinin mitozdaki organizasyonu, Kromozomların hareketi, Hücre haberleşmesi: Sinyal molekülleri ve sinyal reseptörleri, Hücrede sinyal iletim yolakları, Sinyal iletimi ve Hücre iskeleti, VİZE/FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nukleus zarının moleküler yapı ve işlevlerini bilir.
2) nukleer elemanların ve nukleoplazmanın moleküler yapı ve işlevlerini bilir.
3) Mitokondri, plastitler ve hücre iskeleti elemanlarının moleküler yapı ve işlevlerini açıklayabilmek
4) Hücre haberleşmesinin temel mekanizmalarını bilir
5) başlıca sinyal iletişim yolaklarını açıklayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Klinik Bilimler tarafından istenen Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik analizleri yapabilmek ve yorumlayabilmek
X
2
Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak
X
3
Moleküler Hücre Biyolojisi bilgisine sahip olmak
X
4
Floresan in-situ hibridizasyon (FISH) tekniğini uygulayabilmek
5
Her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapabilmek
6
Her türlü dokudan (kan, amniyon sıvısı, koryonik villüs biyopsisi) hücre kültürü yapabilmek
7
İnsan kromozomlarını ayrı ayrı tanıyarak sitogenetik analizleri yapabilmek
8
QF-PCR yapabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek
9
Tıp Fakültelerinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olmak
X
10
Kendi başına bir araştırma projesini yazıp uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmak
X
11
Araştırma sonunda elde ettiği bilgileri toparlayarak kendi başına bir makaleyi yazabilmek
X
12
Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin laboratuvar derslerini organize edebilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş program sunumu, Ders planı Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Nukleusun önemi, orjini ve evrimi, Nukleer zarf ve Por kompleksi Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Nukleus-sitoplazma arası moleküler trafik, kromozom ve kromatin yapısı Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Nukleus ve rRNA; Nukleusun hücre döngüsündeki durumu Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Metabolizma, Metabolizmanın evrimi, Mitokondri ve plastidlerin evrimi Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Mitokondrinin yapısı, Oksidatif fosforilizasyonu moleküler mekanizması; kemiozmotik teori Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Kloroplast ve plastitler, fotosentez ve pereksizomlar Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Çoktan seçmeli soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Hücre iskeleti: Aktin flamentlerinin yapı ve organizasyonu Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Aktin, Miyozin ve Hücre hareketi Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Ara flamentler Slayt hazırlama
12 Mikrotibüler, Mikrotübül motor proteinleri ve hareket Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Hücre haberleşmesi: Sinyal molekülleri ve sinyal reseptörleri Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Hücrede sinyal iletim yolakları Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Sinyal iletimi ve Hücre İskeleti Slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan seçmeli soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar