Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
Biyoloji 2
(TEP102)
2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 - 2 1
Biyoloji I
(TEP101)
3 3 4 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme
(ZTP331)
4 3 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 4 2 4
Çayır Mera Yem Bitkileri
(TEP202)
- - - - - - - - - - - - - - -
Çevresel Etki Değerlendirmesi
(PM331)
- - 3 5 - 3 5 4 - 3 5 - - 4 -
Doğal Kaynak ve Çevre Ek.
(TEP311)
- 1 3 2 3 - 4 4 - - 3 - - 3 -
Ekonometri
(TEP401)
- - - - 3 5 - 5 5 - 1 - - 4 -
Entomoloji
(TEP209)
4 4 - - - - 5 2 - 4 - 1 - 4 -
Fitopatoloji
(TEP210)
3 1 1 1 2 1 1 2 - 1 3 - - 1 2
Fizik
(TEP103)
4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4
Genel Bağcılık
(BBP337)
1 4 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 2 3 2
Genel Ekonomi
(TEP111)
- 2 5 3 4 1 - - - - - - - - -
Genel Zootekni
(TEP205)
3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4
Gıda Ekonomisi ve Politikal.
(TEP410)
- - 2 2 3 - - 2 - 1 2 - - 5 -
Gıda Ürünleri Pazarlaması
(TEP350)
3 3 3 - 4 - 5 - - - - - - - -
Hayvan Sağlığı ve Hayvan Hastalıkları
(ZTP384)
3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 5 3 2 4 3
İklim Bilgisi
(TEP121)
3 3 2 1 1 - - 3 3 3 3 3 - 3 1
İstatistik
(TEP106)
4 2 2 2 1 5 1 5 3 2 3 2 1 1 1
İş Sağlığı ve Güvenliği II
(ISG402)
- - - 2 - - - - - 3 - - - - -
Kırsal Kalkınma
(TEP303)
- - 1 5 - - 4 - - - 2 - - 3 -
Kırsal Sosyoloji
(TEP407)
- - - 5 - - - 4 - - 3 2 - 2 -
Kimya
(TEP105)
2 2 2 - 1 2 1 3 1 - - 1 - 1 -
Makro Ekonomi
(TEP302)
- 1 1 - 3 3 - - - - 3 - - - -
Malzeme Bilgisi
(TEP123)
3 1 2 - 1 - 1 1 - 1 2 2 - 3 1
Matematiksel İktisat
(TEP309)
3 - - - 4 4 - 4 - - 1 - - 1 -
Mesleki Projelendirme
(MU411)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği
(TEP204)
5 3 3 1 1 2 5 1 1 2 3 2 2 3 3
Mezuniyet Çalışması
(MU413)
2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2
Mikro Ekonomi
(TEP301)
3 - 2 5 4 - - 5 - - - - - - -
Ölçme Bilgisi
(TEP104)
5 4 2 2 2 4 4 4 3 5 4 4 2 4 4
Örtüaltı Sebzeciliği
(BBP314)
3 4 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3
Proje Haz. ve Değerlendirme
(TEP402)
- 3 3 3 2 3 4 4 1 4 3 - - 5 -
Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(TEP203)
4 5 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3
Staj
(TEP333)
4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 1 3 5
Staj
(TEP334)
4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 1 3 5
Tarım Ekonomisi
(TEP212)
2 4 5 5 3 - - - - - - - - - -
Tarım Ekonomisi Bilgi Kullanımı
(TEP312)
2 - - - - - - 3 5 - - - 5 - -
Tarım Ekonomisi İstatistiği
(TEP310)
2 2 - - - 4 - 5 - - 4 - - - -
Tarım Hukuku
(TEP452)
- - - 5 - - - 1 - - 2 - - 5 -
Tarım İşletmelerinin Analizi ve Planlama
(TEP455)
- 4 4 - 4 - 5 3 3 - 3 - - 3 -
Tarım Muhasebesi
(TEP351)
- - 3 - - 3 3 4 - - - - - 2 -
Tarım Politikası
(TEP403)
- - - 3 1 1 - 1 - - 2 - - 5 -
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
(TEP112)
- 3 2 4 - - - - - 4 4 1 - - 5
Tarıma Dayalı Sanayii İşl.
(TEP451)
2 5 3 - 4 5 - - 4 2 3 - 3 - -
Tarımda Örgütlenme
(TEP453)
- - - 5 - - - - - 2 3 - - 2 -
Tarımsal Değ. Biçme ve Birlik
(TEP404)
- - - - 3 - - - - 5 3 - - - -
Tarımsal Ekoloji
(TEP110)
2 2 5 3 5 3 4 5 3 2 4 3 3 3 3
Tarımsal Finansman
(TEP456)
- - 2 5 3 - - 2 - - - - - 4 -
Tarımsal Girdi ve Ürün Piy.
(TEP408)
- 5 4 - 2 5 2 3 3 - 4 - - 3 -
Tarımsal İşletmecilik
(TEP308)
4 3 4 3 - - - - - - - - - 3 -
Tarımsal Mekanizasyon
(TEP213)
1 3 1 - - - - - - 1 1 - - 1 -
Tarımsal Mücadele Yöntemleri
(BKP358)
3 1 1 - 5 - 3 4 1 1 3 2 3 4 2
Tarımsal Pazarlama
(TEP307)
- - 5 - 3 - 5 - - - 3 - - 4 -
Tarımsal Sigortacılık
(TEP352)
- - - 2 5 - - - - 5 - - - 1 -
Tarımsal Yapılar ve Sulama
(TEP211)
4 5 5 1 1 2 3 1 - 1 1 1 - 2 1
Tarla Bitkileri
(TEP201)
4 4 5 4 2 4 4 2 4 4 2 4 5 4 4
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2
(ENF126)
2 - - - - - - 3 5 - - - 5 - -
Ulslararası Tarımsal İlişkiler
(TEP454)
- 2 - 5 - - - - - - 2 - - 3 -
Uluslararası Ekonomi
(TEP405)
- - - 5 2 - 3 3 - - - - - 3 -
Üretim Ekonomisi
(TEP304)
3 - 3 5 3 5 - - - - - - - - -
Yemler ve Hayvan Besleme
(TEP206)
3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4
İlişkili ders sayısı / 61 37 40 45 42 45 34 35 44 29 35 45 27 22 47 25
İlişki ağırlığı 1141261341351311031111328293129656313773
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir