Amaçlar

Program Amaçları 1. Temel bilim, mühendislik, gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında yeterli bilgiye sahip gıda mühendisleri yetiştirmek, 2. Güvenli ve kaliteli gıda üretimi, sistem tasarımı, kontrolü ve sürekliliğini sağlayan, alanındaki bilgi birikimini gıda endüstrisine ve toplumun yararına sunan ve meslek etiğine sahip gıda mühendisleri yetiştirmek, 3. Araştıran, deney yapabilen, uygulayan, sonuçları yorumlayan ve bunlar için gerekli modern teknik ve araçları kullanan, güncel bilgiye erişen yaşam boyu öğrenme bilincine sahip mühendisler yetiştirmek, 4. İletişim becerileri gelişmiş, gıda işletmeleri ve kamu kuruluşlarınca tercih edilen gıda mühendisleri yetiştirmek, 5. Yürüttüğü bilimsel projeler, yayınlar ve diğer bilimsel aktivitelerle gıda mühendisliği alanına katkıda bulunan bir program olmaktır.

Hedefler

Gıda sanayinin farklı alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanmasında, gıda mühendisliği alanında yapılan bilimsel çalışmalarla ve bu çalışmaların öğrencilere, gıda endüstrisine ve topluma aktarılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.