Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü et, süt, yumurta, bal, deri, kıl ve yapağı gibi hayvansal ürünler üretimini kaliteli ve ucuz şekilde üretebilmek için hayvan yetiştirme, hayvan ıslahı, hayvan besleme, yemler ve yem teknolojisi, konularında lisans ve yüksek lisans öğretimi veren bir yüksek öğretim birimidir. Bölüm eğitim-öğretim yanında gerek Çukurova bölgesinin ve gerekse ulusal düzeyde Türkiye'nin hayvansal üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma ve uygulama çalışmaları da yürütmektedir.
Program ISCED Kodu

ZTP
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4 YIL(8 YARIYIL)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Zootekni Bölümü: çeşitli hayvan türlerinin genetik ıslahı, beslenmesi, yetiştirilmesi ve sağlık-koruma konularında çalışabilecek nitelikli zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. Zootekni bölümü; tarımın sorunlarına bilimsel yöntemler kullanarak çözüm üretmeyi, tarım kesiminde çalışanlara sunmayı, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle ortak projeler geliştirmeyi ve sonuçlarını toplumla paylaşmayı görev kabul eder. Zootekni Bölümü; eğitimin dinamik bir yapıda olduğunu, her yıl yeniden gözden geçirilerek iyileştirilmesini; öğrencilerin, mezunların ve ilgili tarafların uygulanmakta olan eğitimi değerlendirmelerini kabul eder ve gerekli düzenlemeler yapar. Zootekni Bölümü, bilginin her alanda üretilmesi, uygulanması ve yayılması koşullarını yalnız akademik gerekçelerle belirler. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere çağdaş, bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde ve üslupla karşı çıkar. Zootekni Bölümü; bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal değerlerin yaratılmasında, farklı disiplinlerin birliktelğinin ve bütünsel düşüncenin oluşturacağı zenginlik ve güçten yararlanarak yapılacak akademik çalışmaların çok yönlü yararına inanır ve bu tür etkinlikleri destekler.
Egitim Şekli