Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Bilimsel Araştırmada Uygulamalar
(YIS307)
2 2 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 5 3 5 4
Çağdaş Türk Edebiyatı
(YDI313)
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Dil Becerilerinin Öğretimi II
(YDI306)
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5
Dil Edinimi
(INGZ208)
5 4 5 3 4 4 1 5 3 4 4 4 3 4 5 - 4 3 4 4
Dil ve Toplum
(INGS201)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dilbilim 1
(INGZ205)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dilbilimi 2
(INGZ206)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dinleme ve Sesletim 1
(INGZ101)
3 3 1 - - - - - - - 3 5 5 5 5 5 5 3 1 3
Drama : Shakespear
(YIS304)
1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dünya İngilizceleri ve Kültür
(INGS203)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Edebiyat ve Dil Öğretimi I
(YDI307)
3 5 3 1 3 3 4 2 4 2 - 5 5 5 2 4 5 1 1 3
Edebiyat ve Dil Öğretimi II
(YDI308)
3 5 3 1 3 3 4 2 4 2 - 5 5 5 2 4 5 1 1 3
Eğitim Sosyolojisi
(EFMZ107)
1 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 3 4 2 5 4 4
Eleştirel Okuma ve Yazma
(INGZ207)
4 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3
İkinci Yabancı Dil: Fransızca
(YDF303)
1 - 1 - - - - 1 - - - - 3 2 3 2 2 - - -
İngiliz Dili Eğitiminde Sınıf Yönetimi
(YIS413)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
İngiliz Edebiyatı 1
(INGZ203)
1 5 - - - 1 3 - 4 - - 3 3 3 - - 2 - - 4
İngiliz Edebiyatı 2
(INGZ204)
- 5 - - 2 - 4 - 5 - - 3 4 2 - - 3 - 2 3
İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
(INGZ201)
5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
İngilizce Öğretim Programları
(INGZ202)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
İngilizce Öğretiminde Drama
(INGS202)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
(INGS204)
5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
İngilizcenin Yapısı
(INGZ110)
5 4 2 3 3 3 4 5 5 3 3 5 2 3 5 3 4 2 4 5
Küreselleşme Bağlamında Yabancı Dil Öğr.
(YIS415)
4 5 4 - 5 3 5 5 5 - 4 - - - - 3 5 5 5 5
Mesleki Gelişim
(YDI416)
5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
Okul Deneyimi
(YDI413)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Okuma Becerileri 1
(INGZ103)
1 2 2 1 2 2 5 1 5 5 1 1 4 5 5 4 4 1 1 3
Okuma Becerileri 2
(INGZ104)
1 2 2 1 2 2 5 1 5 5 1 - 4 5 5 4 4 1 1 3
Öğretim Teknolojileri
(EFMZ203)
4 3 3 5 5 5 5 5 3 4 - 3 4 5 3 3 3 3 3 3
Öğretmenlik Uygulaması
(YDI414)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ölçme ve Değerlendirme
(MB304)
- - - - - - 4 4 4 5 5 4 3 3 - 4 3 4 4 4
Özel Öğretim Yöntemleri II
(YDI303)
5 3 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3
Ruhdilbilim
(YDI403)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
Sınıf Yönetimi
(MB323)
- - 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
Sözlü İletişim Becerileri 1
(INGZ105)
4 5 4 3 3 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 1 3 1 1 1
Sözlü İletişim Becerileri 2
(INGZ106)
2 3 - 1 - 2 3 4 5 2 - 1 5 5 5 3 5 3 5 5
Tartışma Becerileri
(YDI404)
1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 5 5 5 5 4 5 5 5
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
(MB402)
- - - - - - 1 - - - - - - 2 - - - 4 - -
Türkçe İngilizce Çeviri
(YDI304)
4 5 4 5 5 1 5 3 5 3 1 1 4 1 5 1 5 1 1 1
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I
(YDI411)
4 4 5 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
(YDI402)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yazma Becerileri 1
(INGZ107)
5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 3 3 2 4 5
Yazma Becerileri 2
(INGZ108)
5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 - 5 5 5 5 3 4 3 5 5
İlişkili ders sayısı / 43 38 38 37 35 36 37 40 38 39 36 33 38 40 41 37 38 41 39 39 40
İlişki ağırlığı 131140127112133136161141160137119141161162148134154128135150
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir