Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
(FRAZ401)
4 2 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 - 3 4 4 5 2
Fransızca Ders Kitabı İncelemesi
(FRAS401)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fransızca İleri Yazma Teknikleri 1
(FRAS205)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fransızca İleri Yazma Teknikleri 2
(FRAS206)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fransızca Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme
(FRAS402)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İkinci Yabancı Dil 3
(FRAZ403)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İleri Konuşma Becerileri 1
(FRAS203)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İleri Konuşma Becerileri 2
(FRAS204)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İleri Yazılı ve Sözlü Anlatım 1
(FRAS403)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İleri Yazılı ve Sözlü Anlatım 2
(FRAS404)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mesleki Fransızca
(FRAZ402)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Okullarda Rehberlik
(EFMZ402)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Öğretim Teknolojileri
(EFMZ203)
3 3 3 2 2 - 5 5 5 3 5 4 3 2 2 2 2 4 2 2
Öğretmenlik Uygulaması I
(EFMZ417)
5 5 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 3
Öğretmenlik Uygulaması II
(EFMZ418)
5 2 4 3 5 2 1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 - 2 3 5
İlişkili ders sayısı / 15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
İlişki ağırlığı 171213101561319191619161412121511151312
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir