Amaçlar

Programın amacı ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunmak, bilgi üretmek, çağdaş eğitim ortamları oluşturmak, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen matematik öğretmenlerini yetiştirmektir. Bunun yanı sıra bu öğretmenlere matematik alanında araştırma ve uygulama yapma, problem çözme, günlük yaşamla matematiği ilişkilendirme gibi temel bilgi, becerileri kazandırmaktır.

Hedefler

Öğretmenlik mesleğinin etik anlayışına sahip ilköğretim matematik öğretmenleri yetiştirmektir.