Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Anadolu Arkeolojisi 1
(AR427)
3 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4
Anadolu Arkeolojisi 2
(AR434)
3 4 4 3 4 3 4 3 - 5 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4
Anadolu Gliptiği 1
(AR413)
5 4 1 5 1 4 5 3 2 1 1 5 5 1 4 4 1 4 3 4
Anadolu Gliptiği 2
(AR414)
5 4 1 5 1 4 5 3 1 1 1 5 5 1 4 4 1 4 3 4
Anadolu Kültür Tarihi I
(AR137)
3 2 3 5 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 2 - 3 4 3
Anadolu Kültür Tarihi II
(AR146)
3 4 2 4 2 5 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 4 3 4 3
Anadolu Madenciliği
(AR138)
4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 2
Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitiği I
(AR127)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitiği II
(AR156)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 3 -
Anadoluda Prehistorik Ölü Gömme Teknikleri
(AR335)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Anadolu-kıbrıs İlişkileri
(AR228)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Antik Çağ Heykelcilik Sanatı
(AR223)
3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 1 1 5 5
Antik Çağ Heykelcilik Sanatı 2
(AR224)
3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 1 1 5 5
Antik Dünyada Kadın
(AR232)
4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 - 4 3 2 2 4 3
Antik Yunan ve Roma Terminolojisi
(AR230)
3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 1 5 3
Antik Yunan ve Roma Terminolojisi 1
(AR237)
4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 2 2 2 4 3
Antik Yunan ve Roma Terminolojisi I
(AR141)
4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 2 4 5 2 4 - 2 - 3 4
Antik Yunan ve Roma Terminolojisi II
(AR150)
3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 - 2 5 2 4 4 - - 4 3
Arkeolojide Belgeleme Teknikleri (Mimari Çizim)
(AR315)
2 1 5 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 5 1 2 2
Arkeolojide Kıtalar Etnoğrafyası 1
(AR439)
5 5 5 4 5 5 3 5 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Arkeolojide Kıtalar Etnoğrafyası 2
(AR440)
5 5 5 4 5 5 3 5 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Arkeolojide Mimari Çizim I
(AR139)
5 5 5 3 3 3 3 4 5 4 2 2 2 3 3 5 4 1 1 2
Arkeolojide Mimari Çizim II
(AR148)
4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 2 3 4
Arkeolojide Terminolojik ve Fikirsel Tartışmalar
(AR334)
5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 - 2 1 1 2 3
Babil- Asur Arkeolojisi 2
(AR304)
4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3
Babil-asur Arkeolojisi 1
(AR303)
4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Seminer)
(AR234)
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 2 2 2 4 2
Bitirme Tezi 1
(AR443)
5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4
Bitirme Tezi 2
(AR420)
5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4
Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) 1
(AR309)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) 2
(AR310)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
Eski Anadolu Dilleri 1
(AR403)
4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3
Eski Anadolu Dilleri 2
(AR404)
4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3
Eski Anadolu Dillerine Giriş I
(AR113)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
Eski Anadolu Dillerine Giriş II
(AR152)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik I
(AR241)
5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik II
(AR246)
4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi 1
(AR205)
5 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 2 3 3 3
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi 2
(AR206)
5 4 4 5 2 3 4 5 1 4 2 5 5 1 5 5 2 4 3 4
Geç Hitit Arkeolojisi
(AR446)
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3
Geç/yeni Asur-yeni Babil Arkeolojisi 1
(AR401)
5 1 1 5 1 4 5 5 1 1 1 5 5 1 5 4 1 4 4 4
Geç/yeni Asur-yeni Babil Arkeolojisi 2
(AR436)
5 1 1 5 1 4 5 5 1 1 1 5 5 1 5 4 1 4 4 4
Genel Prehistorya I
(AR129)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Genel Prehistorya II
(AR154)
5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Hitit Sanatı 2
(AR306)
5 4 1 5 5 4 4 4 1 2 1 4 4 1 4 4 2 3 3 4
Hititçe Çeşitli Metinler 1
(AR221)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
Hititçe Çeşitli Metinler 2
(AR222)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
İran Elam Arkeolojisi I
(AR445)
4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3
İran Elam Arkeolojisi II
(AR444)
4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3
Kilikya Arkeolojisi 1
(AR301)
3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 4 4 2 3 3 4
Kilikya Arkeolojisi 2
(AR302)
3 2 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 3
Klasik Arkeolojide Mimarlık
(AR308)
5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 5 1 1 5 5
Klasik Arkeolojide Mimarlık 1
(AR323)
5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 1 1 4 5
Klasik Arkeolojiye Giriş I
(AR133)
4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 1 1 2 3
Klasik Arkeolojiye Giriş II
(AR140)
4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 3 5 5 3 3 4 5
Mezopotamya Arkeolojisine Giriş
(AR131)
2 4 1 4 4 2 1 3 5 4 3 2 3 4 2 2 4 3 5 4
Mezopotamyada Ölü Gömme Adetleri
(AR142)
4 4 3 3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
Mısır Arkeolojisi ve Sanatı 1
(AR417)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Mısır Arkeolojisi ve Sanatı 2
(AR428)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Müzeciliğin Temel İlkeleri
(AR307)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 5
Müzecilikte Teşhir ve Koruma Yöntemleri
(AR316)
4 3 2 5 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4
Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi
(AR321)
4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3
Önasya Mitolojisi
(AR135)
2 5 4 3 5 4 2 3 1 2 2 4 3 2 1 1 - 2 4 2
Önasyada Fildişi Sanatı
(AR144)
3 2 3 5 5 5 4 4 2 3 2 3 4 3 3 2 1 3 2 3
Prehistorik Arkeolojide Kazı ve Araştırma Yön. 1
(AR219)
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 1 3 4
Prehistorik Arkeolojide Kazı ve Arş. Yön. 2
(AR240)
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 1 3 4
Prehistorik Dönemlerde İklimsel Değişimler
(AR243)
5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 3 3 3 4 3 2 2 1 2 3
Prehistorik Sanatı 1
(AR319)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Prehistorik Sanatı 2
(AR320)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Prehistorik Teknolojiler 2
(AR332)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Prehistorik Teknolojileri 1
(AR333)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisine Giriş
(AR143)
4 4 2 3 4 5 5 3 4 2 3 2 5 4 3 3 2 4 4 4
Roma Mimarisi
(AR438)
4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 2 2 4 5
Roma Portre Sanatı
(AR329)
4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3
Roma Portre Sanatı 2
(AR328)
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 2 2 2 4 3
Sanat Tarihine Giriş
(AR231)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 3 4 4 1 2 4 4
Seramik Değerlendirme ve Çizim Teknikleri
(AR227)
3 5 1 2 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 1 2 2
Seramik Değerlendirme ve Çizim Teknikleri II
(AR250)
4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 5 2 4 3
Seramik Sanatının Gelişimi 1
(AR201)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Seramik Sanatının Gelişimi 2
(AR202)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Su Altı Arkeolojisi
(AR447)
4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 2 4 4
Sumer- Akad Gliptiği 2
(AR314)
5 4 1 5 1 4 5 3 1 1 1 5 5 1 4 4 1 4 3 4
Sumer-akad Arkeolojisi ve Tasvir Sanatı 2
(AR210)
5 1 1 5 1 4 5 5 1 1 1 5 5 1 5 4 1 4 4 4
Sumer-akad Gliptiği 1
(AR313)
5 4 1 5 3 4 5 3 1 2 2 5 5 1 4 4 1 4 3 4
Suriye-filistin Arkeolojisi 1
(AR411)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Suriye-filistin Arkeolojisi 2
(AR412)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Sümer-akad Arkeolojisi ve Tasvir Sanatı 1
(AR209)
5 1 1 5 1 4 5 5 1 1 1 5 5 1 5 4 1 4 4 4
Urartu Arkeolojisi
(AR406)
4 5 3 2 2 3 1 2 2 3 5 2 1 3 1 3 2 3 4 3
Yakındoğu Neolitiği
(AR331)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Yüzey Araştırması ve Kazı Stajı Değerlendirme
(AR441)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 1 4 5
İlişkili ders sayısı / 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 90 89 90 90 89 89 89 87 88 90 89
İlişki ağırlığı 383358315366346365311335274279265330337263315267182195295311
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir