Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
Aktif Çamur Mikrobiyolojisi
(CMS467)
5 5 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 4 3 4
Arazide Arıtma
(CMS462)
- - - - - - - - - - - - - - -
Arıtma Tesisi Ekipmanları
(CMS348)
2 5 2 - - - 2 4 - - - - - - 4
Atık Suların Uzaklaştırılması
(CMZ326)
- - - - - - - - - - - - - - -
Betonarme ve Çelik Yapılar
(CMZ316)
- - - 3 2 - - 1 1 1 - 1 - 1 2
Çevre Ekonomisi
(CMZ323)
- - - - - - - - - - - - - - -
Çevre Hukuku
(CMZ468)
- - - - - - - - - - - - - - -
Çevre Kimyası 1
(CMZ223)
4 5 2 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Çevre Modelleme
(CMZ466)
- - - - - - - - - - - - - - -
Çevre Mühendisliği Projesi 1
(CMZ457)
- - - - - - - - - - - - - - -
Çevre Mühendisliği Projesi I I
(CMZ470)
- - - - - - - - - - - - - - -
Çevre ve Halk Sağlığı
(CMS345)
- - - - - - - - - - - - - - -
Dezenfeksiyon Prosesleri
(CMS350)
- - - - - - - - - - - - - - -
Ekoloji
(CMZ244)
5 4 4 3 2 4 4 2 4 1 1 2 5 4 5
Enerji ve Çevre
(CMS247)
- - - - - - - - - - - - - - -
Güncel Çevre Sorunları
(CMS249)
- - - - - - - - - - - - - - -
İçme Suyu Arıtılması
(CMZ322)
- - - - - - - - - - - - - - -
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
(CMZ451)
2 3 2 3 4 2 5 4 5 2 3 3 5 5 5
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
(CMZ450)
4 4 3 3 2 2 4 3 4 2 4 4 5 3 5
Kentsel Planlama
(CMS245)
1 5 5 2 2 - - 3 1 1 3 4 4 4 5
Malzeme Bilgisi
(CMS238)
- - - - - - - - - - - - - - -
Organik Kimya
(CMZ110)
4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
Sistem Analizi
(CMS347)
5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3
Statik Mukavemet
(CMZ229)
3 3 4 5 4 - - 5 3 3 - 1 - 3 3
Su Kalitesi
(CMS344)
3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3
Su Temini
(CMZ317)
- - - 3 3 - - 3 3 3 - 3 - 3 3
Su ve Atıksu Analiz Yöntemleri 1
(CMZ239)
- - - - - - - - - - - - - - -
Su ve Atıksu Analiz Yöntemleri 2
(CMZ224)
- - - 3 3 - - 4 2 1 - 1 - 4 1
Suyun Yeniden Kullanımı
(CMS251)
3 5 2 3 4 2 3 - 4 - - - - - 4
Temel İşlemler 2
(CMZ320)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
Temel Mikrobiyoloji
(CMZ215)
5 4 4 4 3 4 4 3 4 2 - 1 5 4 5
Türk Dili I
(UTD101)
- - 3 1 1 4 1 4 5 1 3 5 5 3 3
Türk Dili II
(UTD102)
1 - 2 - 1 2 3 4 4 5 3 5 4 - 2
Yeraltı Suyu Arıtma Teknolojileri
(CMS465)
2 1 5 5 1 - - 5 1 2 1 1 1 2 4
İlişkili ders sayısı / 34 16 15 17 18 19 13 14 19 19 18 13 18 14 17 20
İlişki ağırlığı 546156595241436357393244535168
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir