Program Hakkında Bilgi

Maden Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş olup, gelişme çalışmalarına hızla devam etmektedir. İlk öğrencilerini 1991-1992 eğitim-öğretim yılında almıştır. Bölümde Maden İşletme, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi ve Cevher Hazırlama olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur. Maden Mühendisliği, yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten mühendisleri yetiştiren bir bölümdür.
Program ISCED Kodu

O723
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Maden Mühendisliği, yer kabuğunda bulunan madenleri insanlık yararına sunan meslek olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda madenlerin bulunması, üretilmesi ve üretilen cevherlerin kullanıma uygun duruma getirilmesine kadar birçok aşamayı kapsar. Geniş etkinlik alanı ile maden mühendisliği diğer meslek disiplinleri arası bir konuma gelmiştir. Temel ve mühendislik bilimleri üzerine kurulan maden mühendisliği kaya mekaniği, delme-patlatma, rezerv modelleme, kazı, üretim, ulaşım, havalandırma, topoğrafya, cevher zenginleştirme, çevre, atık yönetimleri gibi birçok konu maden mühendisliğinin ilgi alanına girer.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.