Program Hakkında Bilgi

Su Ürünleri Mühendisliği Programı; Sucul biyoçeşitlilik, su kaynakları ve kıyı yönetimi, su ürünleri yetiştiriciliği, ıslahı ve yönetimi, su ürünleri hastalıkları ve balık sağlığı yönetimi, su ürünleri avcılığı ve teknolojisi, balıkçılık yönetimi ve teknolojisi, su ürünleri kalitesi, güvenliği ve işleme teknolojisi ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayan ve dört yıllık Lisans eğitimi sonunda “Su Ürünleri Mühendisi” unvanıyla mezun veren bir programdır. Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesinde tek program halinde yürütülen Su Ürünleri Mühendisliği lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler ile mühendislik formasyonu kapsamında dersler verilmekte olup, ayrıca yaz staj uygulaması bulunmaktadır. İlk mezunlarını 1993 yılında veren Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli mühendisler yetiştirmiştir.
Program ISCED Kodu

0831/ 0839 /0888
Programın Kredisi

240AKTS
Programın Süresi

8
Programın Özellikleri ve Tanımı

Su Ürünleri Mühendisliği Eğitim-Öğretim programı Deniz ve İç Sular Biyolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Avlama ve İşleme Teknolojisi alanlarında teorik ve uygulamalı derslerden ve otuz günlük staj eğitiminden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz toplam 240 AKTS olan müfredat programının yüzde yirmi beşini oluşturan oranda seçmeli ders almakla yükümlüdür. Kampüs içinde Fakültemize ait Tatlısu Balıkları Araştırma ve Uygulama İşletmesi ile Yumurtalık ilçesi sınırları içinde Deniz Balıkları Araştırma ve Uygulama İşletmesi bulunmaktadır. İskenderun Körfezindeki deniz çalışmalarımızda kullandığımız 11 m uzunluğunda bir araştırma teknesi ile Seyhan Baraj Gölündeki araştırmalarımızda kullandığımız diğer bir araştırma teknesi olmak üzere iki adet araştırma teknemiz mevcuttur. Uygulamalı derslerimiz ve staj faaliyetlerimiz fakültemiz laboratuarlarının yanı sıra, araştırma ve uygulama işletmelerimizde yürütülmekte olup, öğrencilerimizin çalışmaları yerinde ve bizzat uygulama yaparak görmeleri, su ürünleri alanında iyi bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Ayrıca, fakültemizde Su Ürünleri Mühendislerine, "Aletli Dalış" eğitimi verilmekte olup, öğrencilerimizin "Dalış Brövesi" kazanmalarına olanak tanınmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program "Tam Zamanlı" bir programdır.