DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi DEN   188 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Pınar GÖKER
Dersi Verenler
Prof.Dr.AHMET HİLMİ YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEHİCE DURGUN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEMDUHA GÜLHAL BOZKIR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÖZKAN OĞUZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NESLİHAN BOYAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.PINAR GÖKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan vücudu normal yapılarının öğrenilerek bu yapıların değerlendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İnsan vücuduna ait yapıların öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anatominin temel terimlerini kavrar ve doğru olarak kullanır
2) Kas-iskelet sistemi anatomisini kavrar
3) Baş-boyun anatomik özelliklerinin detaylarını bilir, klinik anatomisini diş hekimliği uygulamalarıyla ilişkilendirir
4) Sinir sistemi anatomik yapılarını kavrar
5) Dolaşım-solunum sistemi anatomisini bilir
6) Sindirim sistemi anatomik yapılarını kavrar
7) Endokrin sistem anatomik yapılarını kavrar
8) Genitoüriner sistem anatomisini bilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomiye giriş, Hareket sistemi hakkında genel bilgiler, Damarlar hakkında genel bilgiler Kaynak kitaptan ilgili bölüm
2 Lenfatikler hakkında genel bilgiler, Organ ve oluşumların innervasyonu Kaynak kitaptan ilgili bölüm
3 Üst ekstremite kemik, eklem, kas, sinir ve damarları Columna vertebralis ve eklemleri Kaynak kitaptan ilgili bölüm
4 Alt ekstremite kemik, eklem, kas, sinir ve damarları, Üst ekstremite ve columna vertebralis Kaynak kitaptan ilgili bölüm
5 Alt Ekstremite Kaynak kitaptan ilgili bölüm
6 Kafatası kemikleri Kaynak kitaptan ilgili bölüm
7 Kafatasının bütünü Kaynak kitaptan ilgili bölüm
8 Kafatası iskeleti Kaynak kitaptan ilgili bölüm
9 Boyun bölgesi Kaynak kitaptan ilgili bölüm
10 Yüz bölgesi, çiğneme kasları, temporal bölge, parotis bölgesi, scalp, infratemporal bölge, fossa pterygopalatinae Kaynak kitaptan ilgili bölüm
11 Baş boyun kan damarları, lenfatikleri ve sinirleri, çocukluk evresinde baş ve boyun Kaynak kitaptan ilgili bölüm
12 Yüz bölgesi ve scalp, temporal, infratemporal bölge, fossa pterygopalatina Kaynak kitaptan ilgili bölüm
13 Baş boyun damarları ve sinirleri Kaynak kitaptan ilgili bölüm
14 Serebral hemisferler ve damarları, beyiz zarları ve BOS, medulla spinalis Kaynak kitaptan ilgili bölüm
15 İnen ve çıkan yollar, Sinir sistemi Kaynak kitaptan ilgili bölüm
16-17 Ara Sınav Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar