DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Matematiği TYP   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUT ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, gerçek hayatta karşılaşılabilecek mühendislik problemlerinin çözüm yollarını öğretmek ve derinliğine bilgi kazandırmak sureti ile analitik düşünme yetisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Matris cebri, ikinci taraflı ve ikinci tarafsız doğrusal deklem sistemlerinin çözümü,seri açılımları, yaklaşıl integrasyon, kok bulma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislik problemini tanımlama yetisi kazanır.
2) Analitik düşünce tarzı gelişir ve sentezleme yeteneği kazanır.
3) Problemi matematiksel olarak formüle eder.
4) Alternatif çözüm tekniklerini analiz eder ve optimum çözümü seçer.
5) Çözümü analiz eder; problem sentezini yaparak kıyaslar ve gerekli doğrulamayı yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matris Cebrine giriş: Bazı temel tanımlar, notasyonlar, satır ve sütun vektörleri üzerinde bazı işlemler. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Birim matris, skalar matris, matrislerin çarpım ve toplamları. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Birim matris, skalar matris, matrislerin çarpım ve toplamları. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Determinant ve determinant açılımları. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Doğrusal denklem sistemlerine giriş. İkinci taraflı ve ikinci tarafsız (homojen) tipindeki denklemlerin matris notasyonları ile ifadesi. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Rank kavramı. Doğrusal denklem sistemlerinin matris cebri kullanılarak çözümü. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Karakteristik polinomlar, karakteristik kökler ve karakteristik vektörler (Özdeğer-Eigen Value- problemleri). Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Yazılı Sınav
9 Deneysel verilerin klasik fonksiyonlara dönüştürülmesi. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Deneysel verilerin klasik fonksiyonlara dönüştürülmesi (Devam) Anlatılan tüm konuların, farklı kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Serilere Giriş: Taylor seri açılımları. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Maclaurin seri açılımları. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Yaklaşık integrasyon (Yamuklar ve Simpson kuralı). Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Yaklaşık integrasyon (Devam) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Newton-Raphson iterasyon yöntemi ile tek değişkenli karmaşık fonksiyonlarda kök bulma işlemi. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan tüm konuların, farklı kaynaklardan çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar