DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet TYP   212 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özkan GÜĞERÇİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZKAN GÜĞERÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuvvet ve kuvvet tür ve sistemlerini tanır, Moment kavramını bilir. yapıları etkileyen yükleri hesaplar, çeşitli statik problemlerinin çözümünü yapar.
Dersin İçeriği
Kuvvet bileşke, bileşen, moment, atalet, direnç moment, yapıları etkilyen yükler, mesnet tepkileri, kirişler çerçeveler, düzlem kafes kirişlerle ilgili problemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır ve kendini sürekli yeniler.
2) Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
3) Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
4) Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
5) Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mukavemette temel kavramlar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
2 Çekme, basınç kayma ve kesme kuvvetleri etkisinde oluşan gerilmeler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
3 Gerilmelerin kesitle değişimi. MOHR dairesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
4 Gerilme uzama ilişkisi elastikiyet modülü Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
5 Eğilmeye çalışan çubuklar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
6 Kesme kuvveti ve eğilme momenti Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
7 Çubuklar MNT diyagramları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
9 Kirişlerin tahkiki, kesit ve sarkı yönünden irdeleme Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
10 Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
11 Basınca çalışan yapı elemanları (ahşap metal) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
12 Mesnetlenme şekilleri, flanbaj ve burkulma katsayılarının bulunması, boyutlandırma Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
13 Yapıları etkileyen yükler Kar yükü, rüzgar yükü Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
14 Su ve toprak yükleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
15 Su ve toprak yükleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuların tamamı, verilen ders notu, yardımcı kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar