DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mekanizasyon TYP   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ MUSA BOZDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal mekanizasyon ve tarım makinaları hakkında bilgilenmek.
Dersin İçeriği
Tarımsal Mekanizasyon tanımı, yararları-sakıncaları, göstergeleri. Tarımda Enerji ve Enerji Kaynakları. Termik Motorlar. Tarım Traktörleri. Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği. Tarımsal Mekanizasyonda Ergonomi. Tarımsal Mekanizasyonda İş Güvenliği. Toprak İşleme Makinaları. Ekim, Dikim ve Gübreleme Makinaları. Bitki Koruma Makinaları. Sulama Makinaları. Hasat-Harman Makinaları. Ürün İşleme Makinaları. Hayvansal Üretimde Mekanizasyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal mekanizasyonun tanır.
2) Tarımsal mekanizasyonun yararları ve sakıncaları hakkında bilgi sahibi olur.
3) Tarımsal mekanizasyon göstergelerini öğrenir.
4) Tarımda kullanılan enerji kaynaklarını tanır.
5) Tarımda kullanılan iş makinalarını öğrenir.
6) İş makinalarının kalibrasyonunu kavrar ve hesaplar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal Mekanizasyon tanımı, yararları-sakıncaları, göstergeleri. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tarımda Enerji ve Enerji Kaynakları. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Termik Motorlar. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Tarım Traktörleri. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
5 Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
6 Tarımsal Mekanizasyonda Ergonomi. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Tarımsal Mekanizasyonda İş Güvenliği. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Yazılı Sınav
9 Toprak İşleme Makinaları. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Ekim, Dikim ve Gübreleme Makinaları. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Bitki Koruma Makinaları. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Sulama Makinaları. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Hasat-Harman Makinaları Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
14 Ürün İşleme Makinaları. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
15 Hayvansal Üretimde Mekanizasyon. Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı ve internet sitelerine çalışma. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar