DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Yayım * TEP   406 8 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.DİLEK BOSTAN BUDAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, kırsal alanda yaşayan bireylerin öncelikli ihtiyaçlarını tespit edebilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda program hazırlayabilmesi, yeni bilgi ve teknikleri uygun yöntemlerle aktarabilme yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Tarımsal yayımın tanımı, tarihçesi ve felsefesi; tarımsal yayım/danışmanlık yaklaşımları ve sistemleri; hedefe yönelik program planlama; yetişkin eğitimi; ihtiyaçların belirlenmesi; moderasyon; bireysel yöntemler; grup yöntemleri; kitle yayım yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler Tarımsal yayımın felsefesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Kırsal alanın ve kırsal alanda yaşayan bireylerin özellikleri Tarımsal yayım sistemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Kırsal alanın ve kırsal alanda yaşayan bireylerin özellikleri Tarımsal yayım sistemleri (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tarımsal yayım yaklaşımları Dünya ve AB ülkelerinde tarımsal yayım Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Tarımsal yayım yaklaşımları Dünya ve AB ülkelerinde tarımsal yayım (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Hedefe yönelik program planlama Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Yetişkin eğitimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 İhtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Moderasyon (gruplarla çalışma yöntemleri) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Bireysel yayım yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Grup yayım yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Grup yayım yöntemleri (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Kitle yayım yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Final Sınavı Final exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar