DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enerji Dönüşüm Sistemleri TMT   403 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Prof. Dr.HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enerji dönüşüm sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi konularında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Enerji ile ilgili Termodinamik ilkeler (Enerji ve kütle dengeleri), Enerji-kütle-güç ilişkileri ve birimleri, Enerji türleri ve kaynakları, Termik ve hidrolik makinalarda enerji dönüşümü, Güneş ışınım enerjisinin ısı ve elektriğe dönüşümü, Sabit ve değişken hızlı rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri, Jeotermal enerjiden ısı ve elektrik üretimi, Biyokütleyi enerjiye dönüştürmek için fiziksel, ısıl ve biyokimyasal/mikrobiyal yöntemler, Dalga ve deniz akıntıları enerjisi dönüşüm sistemleri, Yakıt pili teknolojisi, Kojenerasyon ve Trijenerasyon teknolojileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enerji ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2) Termodinamik yasaları öğrenir
3) Enerji dönüşümlerini öğrenir.
4) Güneş enerjisi dönüşümlerini öğrenir.
5) Güneş enerjisinden ısı ve güç üretimini öğrenir.
6) Güneş enerjisinin depolanmasını öğrenir.
7) Rüzgar enerjisi dönüşümlerini öğrenir.
8) Rüzgar türbini teknolojisini öğrenir.
9) Jeotermal enerjiden enerji üretim teknolojilerini bilir.
10) Jeotermal enerjinin tarımda kullanımını öğrenir.
11) Biyokütle enerjisi temel kavramlarını öğrenir.
12) Biyokütle enerji çevrim teknolojilerini öğrenir.
13) Kojenerasyon ile enerji üretimini öğrenir.
14) Trienerasyon ile enerji üretimini öğrenir.
15) Enerji tasarrufu olanaklarını öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enerji ile ilgili temel kavramlar Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Termodinamik yasalar Okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Enerji dönüşümleri Okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Güneş enerjisi dönüşümleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Güneş enerjisinden ısı ve güç üretimi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Güneş enerjisinin depolanması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Rüzgar enerjisi dönüşümleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Okuma ve öğrenme Soru-Cevap
9 Jeotermal enerjiden enerji üretimi Okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Biyokütle enerjisi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Biyokütle çevrim teknolojileri Okuma Anlatım
Tartışma
12 Kojenersyon Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Trijenerasyon Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Enerji tasarrufu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Enerji tasarrufu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma ve öğrenme Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar