DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemleri TMT   443 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında teorik ve pratik düzeyde temel bilgileri öğretmek ve bu bilgilerden meslek amaçları doğrultusunda yararlanabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan bir karar destek sistemidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Coğrafi Bilgi Sistemleri yaklaşımını ve klasik metotlardan farkını kavrar.
2) Coğrafi Bilgi Sistemi tekniğine ait yazılımın genel özelliklerini öğrenir.
3) Tarımsal üretim ile ilgili olan ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yaklaşımıyla hedeflenen çözümleri üretebilir.
4) Tarımsal Mekanizasyon konularıyla ilgili olan ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yaklaşımıyla hedeflenen çözümleri üretebilir.
5) Sayısal veri tabanı yönetimini öğrenir ve veri tabanları arası ilişkileri kullanarak yeni hesaplamalar yapabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Coğrafi Bilgi Sistemleriyle (CBS) ilişkili olan temel coğrafi bilgiler (Harita projeksiyonları, koordinat sistemleri) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
2 Coğrafi Bilgi Sisteminin işlevi ve kullanımıyla sağlanan yararlar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
3 CBS'nin genel fonksiyonları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
4 CBS'de veri sistemi ve yapısı (raster ve vektör veriler) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
5 Yaygın kullanılan CBS yazılımının genel tanıtımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
6 ArcMap katman özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
7 ArcMap veri giriş özellikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
8 Ara Sınav
9 Görüntü rektifikasyonu Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
10 Uydu fotoğrafı ve drone çekimi verilerinin sisteme aktarılması ve saysallaştırma Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
11 Öz nitelik tablolarının oluşturulması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
12 Öğrenci projeleri (seçilmiş konularda uygulama) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
13 Öğrenci projeleri (seçilmiş konularda uygulama) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
14 Öğrenci projeleri (seçilmiş konularda uygulama) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
15 Genel tekrar ve pekiştirme Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar