DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sürdürülebilir Tarım TMT   445 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha BEREKET BARUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZELİHA BEREKET BARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sürdürülebilir tarımın tanımı, amaçları, Dünyadaki yeri ve gelişimi, Sürdürülebilir tarımın ilkeleri, Sürdürülebilir tarım sistemleri, Sürdürülebilir tarımda toprak işleme, ve ekim ve bakım işlemlerinin mekanizasyonunu öğretmek ve Sürdürülebilir tarıma uygun işletme örnekleri vermek
Dersin İçeriği
Sürdürülebilir tarımın tanımı, sürdürülebilir tarımın ilkeleri, sürdürülebilir tarım sistemleri, alternatif tarım, organik tarım, permakültür, korumalı tarım, sürdürülebilir tarıma uygun işletme örnekleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sürdürülebilir tarıma ilişkin temel tanımlar ve sürdürülebilir tarımın Dünyadaki yeri ve gelişimine ilişkin bilgiler edinilir
2) Sürdürülebilir tarımın temel ilkelerine yönelik bilgiler edinilir
3) Sürdürülebilir tarım sistemleri hakkında bilgiler edinilir.
4) Sürdürülebilir tarıma uygun tarımsal mekanizasyon sistemleri hakkında bilgi edinilir.
5) Sürdürülebilir tarım işletme örnekleri hakkında bilgi edinilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürdürülebilir tarımın tanımı, amaçları, dünyadaki yeri ve gelişimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
2 Sürdürülebilir tarımın ilkeleri, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal açıdan sürdürülebilirlik, ekonomik açıdan sürdürülebilirlik Ders notundaki ilgili konular Anlatım
3 Sürdürülebilir tarım sistemleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
4 Düşük girdili tarımsal üretim sistemleri, alternatif tarım Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
5 Organik tarım Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
6 Permakültür ve agroekolojik tarım Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Doğal tarım ve korumalı tarım Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Biyodinamik tarım Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sürdürülebilir tarıma uygun toprak işleme Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 Sürdürülebilir tarıma uygun bakım uygulamaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
12 Sürdürülebilir tarıma uygun hasat Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
13 Sürdürülebilir tarıma uygun işletme örnekleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 Ödev sunumu ve değerlendirme 1 Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Ödev sunumu ve değerlendirme 2 Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanma Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar