DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik I G   131 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Ayşe ÇOBANKAYA
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.AYŞE ÇOBANKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Limit, süreklilik ve Türevin temel özelliklerini kavramak ve bunları fonksiyonların grafiklerini çizmede, yaklaşık hesap yapmada ve problem çözmede kullanmak.
Dersin İçeriği
Kümeler ve Sayı kümeleri, Fonksiyonlar, Limitini, Türev ve türev alma kuralları, Fonksiyonların grafiklerini çizmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Limiti tanımlayabilir ve özelliklerini ifade eder.
2) Sürekliliği tanımlar ve bazı teoremleri ifade eder.
3) Sürekli fonksiyonların bazı özelliklerini kullanarak problem çözer.
4) Türevi tanımlar, hesaplar.
5) Bazı sayıları türev yardımıyla yaklaşık hesaplar.
6) Bir değişkenli fonksiyonların maksimum ve minimumlarını bulur ve grafiklerini çizer.
7) Uygulamalı problemleri çözer.
8) Limitleri LHospital kuralı ile bulur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar. Rasyonel ve gerçel sayılar.Sıralama. Mutlak değer. Sayı ekseni. Aralıklar. Eşitsizlikler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Fonksiyonlar. Tanım ve Görüntü Kümeleri bulma. Bileşke, Ters Fonksiyon. Grafikler. Trigononmetrik Fonksiyonlar Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Artan, azalan fonksiyonlar. Ters fonksiyon. Grafik. Kapalı fonksiyonlar. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Trigonometrik fonksiyonlar. Problem çözme. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit. Limitin özellikleri. Tek yanlı limitler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sonsuz limitler. Sonsuzda limitler. Süreklilik. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sürekli fonsiyonların özellikleri. Problem çözme. Türev, teğetin eğimi. Türev alma kuralları. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Tekrar ve Problem Çözme Yazılı Sınav
9 Zincir kuralı. Yüksek mertebeden türevler. Ters fonksiyonların türevi. Türevin fiziksel anlamı. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. Problem çözme. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi. Maksimum, minimum bulma. 1. ve 2. Türev testi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İkinci türev ve bükeylik. Asimptotlar. Grafik çizme. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Maksimum, minimum problemleri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Üstel, logaritmik fonksiyonların türevleri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Belirsizlikler ve LHopital kuralı. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar ve Problem Çözme Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar