DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tahıl İşleme Teknolojisi GM   473 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sertaç ÖZER
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET SERTAÇ ÖZER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tahıllar ile ilgili temel prensipler, işleme ve değerlendirmeleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Tahıllarda çeşit kavramı, tahıllarda çeşitlerin tanıtımı, üretim ile ilgili istatistiksel verilerin incelenmesi, buğdayın özellikleri, tahılların depolanması, buğdayda fiziksel özellikler, buğdayda kimyasal özellikler, buğdayda teknolojik özellikler, değirmencilik, un teknolojisi ve kalite kavramı, ekmekçilik teknolojisi, makarna teknolojisi, diğer ürünler (bulgur, bisküvi)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tahılların yapısal özelliklerini bilir.
2) Tahılların fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilir.
3) Tahılların muhafazasını bilir.
4) Tahılların işlenmelerini (değirmencilik, ekmek yapımı, bulgur yapımı, bisküvi yapımı, makarna yapımı) bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tahıllarda çeşit kavramı Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
2 Tahıllarda çeşit kavramı Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
3 Tahıllarda çeşitlerin tanıtımı, üretim ile ilgili istatistiksel verilerin incelenmesi Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
4 Buğdayın özellikleri Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
5 Tahılların depolanması Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
6 Buğdayda fiziksel özellikler Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
7 Buğdayda kimyasal özellikler Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
8 Ara Sınav Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
9 Değirmencilik Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
10 Değirmencilik Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
11 Ara Sınav Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
12 Un teknolojisi ve kalite kavramı Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
13 Ekmekçilik teknolojisi Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
14 Makarna teknolojisi Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
15 Diğer ürünler (bulgur, bisküvi) Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tahıl işleme teknolojisi kitaplarındaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar