DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oil Processing Technology IG   407 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Türkan KEÇELİ MUTLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.TÜRKAN KEÇELİ MUTLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yağ hammaddeleri, ham yağ işleme, yağın rafinasyon ve yağları modifiye etmenin süreçlerinin ve tüm proses boyunca kalite kontrolün gerekliliğini kavrar. Yağ işleme teknolojisindeki yeni gelişmeleri takip eder ve işleme sırasında oluşabilecek olası problemlere çözüm bulur.
Dersin İçeriği
Lipidler, yağlar, yağ hammaddeleri, yağlı tohum ve meyvelerin depolanması, ön işlemleri, yağlı tohumlardan ham yağ üretimi, zeytinyağı üretim teknolojisi, yağ rafinasyonu, yağ modifikasyon teknikleri, margarin üretim teknolojisi, bitkisel yağ sektörü, yağ teknolojisi alanında gelişmeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tohum ve meyve kökenli ham yağların üretim süreçlerinini ayırt eder
2) Yağ rafinasyonu ve katı yağ üretim süreçlerini anlar
3) Üretim süreçlerinde kalite sağlama ve kalite kontrol prensiplerinin kavrar
4) Ulusal düzeyde yağ sektörünün tanır
5) Yağ teknolojisi alanında teknolojik gelişmeleri izler ve olası problemler hakkında çözüm bulur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
X
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
X
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
X
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
X
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lipids, oils and fats ilgili ders notları ve kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Oil-Bearing Materials Kaynak taraması Anlatım
Tartışma
3 Handling, Storage and Pretreatments of Oil-Bearing Materials Kaynak taraması Anlatım
Tartışma
4 Production of fats and oils Kaynak taraması Anlatım
Tartışma
5 Crude Oil Production and Olive oil production technology Kaynak taraması Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Refining of Crude Oil Kaynak taraması Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
7 Modification of Oils Kaynak taraması Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Oil modification techniques (Hydrogenization) Kaynak taraması Anlatım
10 Oil modification techniques ( interesterification) Kaynak taraması Anlatım
11 Oil modification techniques (fractionation) Kaynak taraması Anlatım
12 Oil modification techniques (Fat Cyrstallization, margarine production technology) Kaynak taraması Anlatım
13 Structured Fats and Fat substitutes Kaynak taraması Anlatım
14 Oil ındustry in Turkey Kaynak taraması Anlatım
15 New advances in Oil processing Technology Kaynak taraması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar