DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sıcak İklim Tahılları * TBP   452 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk TOKLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FARUK TOKLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkilerini içeren endüstri bitkileri, tahıllar yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil bitkilerinin tanınması, kullanım alanları, ekonomik önemleri, yetiştirme teknikleri ve karşılaşılan sorunlar konularında genel bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerini oluşturan ve ekonomik değeri yüksek olan tüm bitkiler kullanım alanlarına göre ayrı ayrı ele alınarak, morfolojik özellikleri ve adaptasyon istekleri ile yetiştirme teknikleri açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sıcak iklim tahıllarına giriş Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Çeltiğin tarihçesi, orijini, taksonomisi, bitkisel özellikleri, kök, gövde, yaprak, çiçek yapısı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Çeltiğin ekolojisi ve adaptasyonu, çeltik çeşitleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Çeltik yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı, tavaların yapımı, ekim yöntemleri, sulama, gübreleme Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Çeltiğin bakım işlemleri, yabancı otlarla mücadele, çeltik hastalık ve zararlıları ile mücadele, hasat ve harman işlemleri ve depolama Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Çeltiğin pirince işlenmesi, değerlendirilmesi ve çeltik ıslahı ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Mısırın ekonomik önemi, tarihçesi, orijini, taksonomisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara sınav Ara sınav hazırlığı
9 Mısırın bitkisel özellikleri, kök, gövde, yaprak, çiçek yapısı, mısır varyeteleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 Mısırın adaptasyonu, iklim ve toprak istekleri, toprak hazırlığı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Mısır çeşitleri, ekim, çapalama, sulama, gübreleme Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Mısırın hastalık ve zararlıları, yabancı ot mücadelesi, hasat ve harman işlemleri, depolama ve değerlendirilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Mısırın ıslahı; heterosis, tek melez, çift melez, üçlü melez ve melez mısır tohumu üretimi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Darılar (sorghum, panicum ve seteria) ve kuş yeminin ekonomik önemi, adaptasyonu, taksonomisi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Darılar (sorghum, panicum ve seteria) ve kuş yeminin ekonomik önemi, adaptasyonu, taksonomisi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Final sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar